Tänndalen

  • Hotell Tänndalen
    Efter ett år av strid ser kampen om Hotell Tänndalen ut att snart vara över. Rivnings- och bygglovet som fastighetsägaren fick för ungefär ett år sedan blev överklagade av den intilliggande bostadsrättsföreningen och andra grannar. Idag avslog Mark- och miljödomstolen överklagandena.  Det här betyder att rivnings- och bygglovet […]