Region J/H

 • Skillnad i hälsa mellan regionens invånare.
  Skillnad i hälsa mellan regionens invånare i Jämtland Härjedalen. Detta meddelar regionen i en rapport den 18/4 -23. ”Det är en större andel män som upplever sin hälsa som god … Läs mer
 • Stärker kvinnors hälsa och förlossningsvård
  Förlossningsvård. Region J/H stärker kvinnors hälsa och förlossningsvård. I Region Jämtland Härjedalen har 19 insatser blivit genomförda under 2022 för att stärka vården. Detta för katt stärka vinnors hälsa inom … Läs mer
 • Oroväckande helårsprognos
  Oroväckande ekonomisk helårsprognos för 2023 i region Jämtland/Härjedalen.Detta går regionen ut med och meddelar. Avvikelsen kan bli så mycket som upp till minus 300 miljoner för 2023. Citerar från regionen. … Läs mer
 • Brister i kommunikationen?
  Brister i kommunikationen verkar det vara ofta för invånare och besökare i kranskommunerna vid besök hos sjukvården i region J/H. Här tänker vi närmast på rubriken angående Annie 11 år … Läs mer
 • Nominera kandidater till Årets folkhälsoinsats 2023
  Nominera kandidater till Årets folkhälsoinsats 2023. Nu är det dags att nominera kandidater till Region Jämtland Härjedalens pris Årets folkhälsoinsats. Utmärkelsen tilldelas personer, organisationer. Sammanslutningar eller offentliga verksamheter med koppling … Läs mer
 • Regionen satsar på folktandvården
  Regionen satsar på folktandvården,Regionövergripande satsning på Folktandvården inom Jämtland Härjedalen.Den politiska majoriteten har gett regiondirektör Anders Byström i uppdrag att genomföra en samlad satsning på länets Folktandvård. Detta för att … Läs mer
 • Satsningar ska korta vårdköerna i Region Jämtland Härjedalen
  Satsningar ska korta vårdköerna i Region Jämtland Härjedalen. Detta enligt ett pressmedelande på regionens hemsida. Länk. Under året 2022 genomfördes tillgänglighetssatsningar på flera håll inom Region Jämtland Härjedalen. Bland annat … Läs mer
 • PSA-prov
  PSA-prov. Region Jämtland Härjedalen inför organiserad prostatacancertestning. Med start den här veckan börjar erbjudanden om att lämna PSA-prov för att tidigt upptäcka prostatacancer att att bli skickad till alla 50- … Läs mer
 • Stabsläget upphör
  Stabsläget upphör i Regionen. Region Jämtland Härjedalen lämnar stabsläget.Från och med idag, 26 januari, lämnar regionen stabsläget som varat sedan den 13 december förra året utifrån den ökade smittspridningen. ”Smittspridningen … Läs mer