Region J/H

 • PSA-prov
  PSA-prov. Region Jämtland Härjedalen inför organiserad prostatacancertestning. Med start den här veckan börjar erbjudanden om att lämna PSA-prov för att tidigt upptäcka prostatacancer att att bli skickad till alla 50- och 56-åriga män i Jämtland Härjedalen. Erbjudandet kommer hem i brevlådan. Införandet av organiserad prostatatestning, OPT, kan rädda […]
 • Stabsläget upphör
  Stabsläget upphör i Regionen. Region Jämtland Härjedalen lämnar stabsläget.Från och med idag, 26 januari, lämnar regionen stabsläget som varat sedan den 13 december förra året utifrån den ökade smittspridningen. ”Smittspridningen har minskat hos såväl invånare som hos våra medarbetare. Och därmed ser vi inte längre behov av att […]
 • Fler ambulanser till Ukraina
  Regionenstyrelsen beslutade om att skänka fler ambulanser till Ukraina. Eller mer korrekt ytterligare en. Hjälpmedels- och förrådsenheten har nu ett fordon som man tidigare använt som ambulans men på senare tid som extra fordon i regionens transportverksamhet. Fordonet har nu blivit ersatt av annat fordon och skulle i […]
 • Publika öppna möten
  Publika öppna möten har man börjat besluta om i Regionen.Detta för att allmänheten ska kunna närvara vid dom olika nämnderna när besluten fattas.Ett bra sätt att öka transparensen för medlemmarna o Region J/H. Ett flertal nämnder i regionen har beslutat om att dessa möten ska var publika så […]
 • Avgiftsfri vård vid sexuella övergrepp
  Avgiftsfri vård vid sexuella övergrepp beslutade Hälso och sjukvårdsnämnden om idag.Så här skriver dom i sin egen information efter beslutet. Cirka 25 personer per år kommer till akutmottagningen vid Östersund och söker vård. Efter att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp. Många av de drabbade har inte tillgång […]