Ordet är fritt

Ordet är fritt
 • Öppet brev till kommunstyrelsens ordförande i Härjedalens kommun Lars-Gunnar Nordlander (S)
  Slog anställd i huvudet-får behålla sin chefstjänst. Hos vilken annan arbetsgivare i Sverige skulle en chef som slår en anställd tillåtas återgå i tjänst?   Kommunchefen, överordnad och ansvarig chef, valde […]
 • Vems är ansvaret?
  Vems är ansvaret när det är hål i botten av en sopcontainer? Kommunen, sopföretaget, eller bostadsägaren? Blir det även en sanitär olägenhet? Har sett hur sopbilen tömmer denna gång på […]
 • Öppen fråga till kommunledningen i Härjedalen angående vägöverlämnandet.
  Öppen fråga till kommunledningen: Enligt uppgift så skall enbart centrala delar av Sveg inte blir överlämnad, samt någon bit i Funäsdalen.Här borde Härjedalens kommun presentera kartor och uppgifter redan idag […]
 • Pensionärer, är tålmodiga människor.
  Pensionärer, är tålmodiga människorna kan man utrycka. Som pensionär kan man tro att man ligger samhället till last. En sak som samhället glömmer bort i det fallet det är att […]
 • Insändare: Svar till
  Insändare: Svar till (S) (C) (M) Missvisande information gällande vägåterlämnandet av styret. Vi inom Sverigedemokraterna kan bara hålla med. Det tar tid och är kostsamt men det blir extra kostsamt […]
 • Insändare: Nedläggning av demensboenden i Hede och Funäsdalen
  Insändare: Nedläggning av demensboenden.Kan personer, som oavsett typ av demenssjukdom, få sina unika behov tillgodosedda på Hedegården och Fjällsol nu när de specifika demensvårdsplatserna där är borttagna? Ja eller nej? Det […]
 • Enskilda vägar
  Insändare: Enskilda vägar. Nu räcker det! I dessa tider med skyhöga energipriser, stigande räntor och höga matpriser m.m. väljer de styrande i Härjedalens kommun att skicka på de fast boende […]
 • Kommunens vägöverlämnande.
  Innebär Härjedalens kommuns vägåterlämnande en automatisk kronofogdeskuld för många kommunmedlemmar?Ja den frågan kan man verkligen ställa sig.Detta då många medlemmar inom kommunen nu börjar få förättningskostnader på mellan 30.000 – […]
 • Försöker skapa opinion?
  Styrande partier försöker skapa opinion? Ja det kan man fundera över. I två ärenden i det kommande kommunstyrelsen den 10/1 -23 så går man ut medier och försöker ska en opinion för förslagen.