Ordet är fritt

  • Försöker skapa opinion?
    Styrande partier försöker skapa opinion? Ja det kan man fundera över. I två ärenden i det kommande kommunstyrelsen den 10/1 -23 så går man ut medier och försöker ska en opinion för förslagen.