Linsell

  • Riksväg 84. Trafikolycka med lastbil och personbil
    Riksväg 84. Trafikolycka med lastbil och personbil. Olyckan påverkar trafiken på sträckan. Olycka flera fordon i höjd med Östberget. Väg 84 från Linsell till Glissjöberg båda riktningarna i Jämtlands län. … Läs mer