Kommunen

 • Härjedalspudeln.
  Härjedalspudeln. Ja vad är detta nu då?Ja det börjar med den där lavetten som blev utdelad mot en anställd av en hög chef.Det tog flera månader innan ledningen i kommunen […]
 • Chefen i kommunen har sagt upp sig.
  Chefen i kommunen har sagt upp sig. Detta framkommer av kommunens hemsida. Läser man ordentligt så kan man säga att kommunen har pudlat i frågan angående förtroende för chefen. För […]
 • Andra vägar i överlämnandet av vägarna.
  Andra vägar i överlämnandet av vägarna. Dess mer man tittar på ärendet desto mer besynnerligt blir alla turer. Och det har varit stora protester via medier av personer i kommunen. […]
 • Undersökning av förtroendet för Härjedalens Kommun.
  Undersökning av förtroendet för majoriteten och kommunchefen i Härjedalens Kommun.Detta efter turerna med lavettchefen och hur man hanterat ärendet inom kommunhuset. Undersökningen är helt anonym och pågår fram till juni […]
 • Chefen Åtalad.
  Chefen åtalad. Den chef i kommunen som använde en ”uppfostringslavett” är åtalasdav åklagare för misshandel vid östersunds tingsrätt. Chefen som slog en anställd blir åtalad nu. Här blir det lite […]
 • Mycket upprörda känslor i Härjedalen.
  Mycket upprörda känslor i Härjedalen ute bland befolkningen. Vägåterlämnandet upprör väldigt många. Men där är det lantmäterikostnaden som upprör dom flesta. Där man menar att kommunen som anlitat lantmäteriet ska […]
 • Olika uppfattningar i personalfrågor.
  Olika uppfattningar i personalfrågor verkar kommunens kommunchef och anställda inom kommunen ha. Detta om man läser vad som rapporteras både via kommunens hemsida och TH. Länk Artikel TH. Kommunchefen uttalar […]
 • Skillnader i vägöverlämnandet.
  Skillnader i vägöverlämnandet mellan Härjedalen och Leksand.Nog skiljer sig information mellan kommunerna. Ändå har Härjedalens Kommun tittat på Leksands kommun och hänvisat till just dom i sitt material angående vägöverlämnandet. […]
 • Från siffror och procent till individer.
  Från siffror och procent till individer. Ni vet det där Kolada som som man använder statistik från. Där kan man utläsa väldigt mycket intressant statistik. men statistik är statistik, enbart […]
 • Lägger ut besked innan besluten är giltiga.
  Besked innan besluten är giltiga. I Härjedalens Kommun lägger man ut besked om besluten innan besluten har vunnit laga kraft. Ett beslut i kommunen har inte vunnit laga kraft som […]
 • Debatten i vägöverlämnandet
  Debatten i vägöverlämnandet! Ni som såg den och faktiskt stannade kvar och såg hela debatten insåg att det fanns ytterligare en väg i överlämnandet. Det har man utfört i en […]
 • Blir konstigt när förening får bidrag för att bygga om ett företags hus.
  Blir konstigt när förening får bidrag för att bygga om ett företags hus. Det är förmodligen enbart i Härjedalen detta kan inträffa! Det beslutades i kommunstyrelsen att en förening får […]
 • Stadsplan? Ersattes 1992 av detaljplanerat område.
  Stadsplan? Den ersatte man 1992 av detaljplanerat område. Så varför försöker kommunen använda sig av något som man ersatte 1992 i vägöverlämnandet? När ärendet presenterades för politiken för beslut 2019 […]
 • Snöröjning vintern 23/24?
  Snöröjning vintern 23/24. Den kan bli minimal om man läser dom politiska besluten i vägöverlämningsfrågan. För enligt beslutet från 2019 så ska all kommunal vägskötsel inte utföras av kommunen efter […]
 • Allvarlig incident.
  Allvarlig incident så slår övriga media och Härjedalens Hr avdelning upp det när en tjänsteperson blivit avstängd från sin tjänst efter en allvarlig incident. Och man ska utreda om det […]
 • Lokal modellflygare övade med militären.
  Nato, vad kan lilla Härjedalen ha med North Atlantic Treaty Organization att göra? Förmodligen inte mycket. Visserligen har Natostyrkor varit på besök i Härjedalen förut. Enbart för att frakta utrustning […]
 • Eu krav på 11 timmars dygnsvila.
  Eu krav på 11 timmars dygnsvila. I region J/H börjar man på utreda på hur det nya Eu kravet på dygnsvilan kommer att påverka vården. Detta med att se hur […]
 • När soldaterna kom till byn.
  När soldaterna kom till byn. Det handlar om samövningen med Natotrupper som passerar Härjedalen.Det sker viss övning av dessa soldater efter förflyttningssträckan ner till södra Sverige för att ingå i […]
 • April, april
  Apri, april din dumma sill. Ja den första april så är det lite så där fritt fram med aprilskämt.En del av dessa skämt är kanske bättre an andra. Och vissa […]
 • Skollunch för elever även under påsklovet
  Härjedalens Kommun serverar skollunch för elever även under påsklovet.Detta för att försöket med skollunch för eleverna under sportlovet slog väl ut. Och man har ändå bemanning för att övriga verksamheter […]