Hede

  • Insändare: Nedläggning av demensboenden i Hede och Funäsdalen
    Insändare: Nedläggning av demensboenden.Kan personer, som oavsett typ av demenssjukdom, få sina unika behov tillgodosedda på Hedegården och Fjällsol nu när de specifika demensvårdsplatserna där är borttagna? Ja eller nej? Det […]
  • Positivt besked angående Sonfjällskolan
    Ett positivt besked angående Sonfjällskolan Hede beslutades idag då dom tre anbuden avslöjades.Det är byggföretaget Sidskogen bygg AB som hade lagt det lägsta anbudet.även om det låg lite ovanför det […]
  • Ny busslinje Hede Funäsdalen
    En ny busslinje Hede Funäsdalen är på gång. Den 29/11 2021 så inkom det ett medborgarförslag om en arbetarbuss mellan Hede och Funäsdalen. ”En i kommunen bosatt person föreslår att […]