Hede

  • Ny busslinje Hede Funäsdalen
    En ny busslinje Hede Funäsdalen är på gång. Den 29/11 2021 så inkom det ett medborgarförslag om en arbetarbuss mellan Hede och Funäsdalen. ”En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen inrättar en busslinje som kan starta i till exempel Hede och ankomma Funäsdalen kl. 7.”Det ser ut […]