Hotell Tänndalen

Efter ett år av strid ser kampen om Hotell Tänndalen ut att snart vara över. Rivnings- och bygglovet som fastighetsägaren fick för ungefär ett år sedan blev överklagade av den intilliggande bostadsrättsföreningen...