PSA-prov

PSA-prov. Region Jämtland Härjedalen inför organiserad prostatacancertestning. Med start den här veckan börjar erbjudanden om att lämna PSA-prov för att tidigt upptäcka prostatacancer att att bli skickad till alla 50- och 56-åriga...

Stabsläget upphör

Stabsläget upphör i Regionen. Region Jämtland Härjedalen lämnar stabsläget.Från och med idag, 26 januari, lämnar regionen stabsläget som varat sedan den 13 december förra året utifrån den ökade smittspridningen. ”Smittspridningen har minskat...

Fler ambulanser till Ukraina

Regionenstyrelsen beslutade om att skänka fler ambulanser till Ukraina. Eller mer korrekt ytterligare en. Hjälpmedels- och förrådsenheten har nu ett fordon som man tidigare använt som ambulans men på senare tid som...

Publika öppna möten

Publika öppna möten har man börjat besluta om i Regionen.Detta för att allmänheten ska kunna närvara vid dom olika nämnderna när besluten fattas.Ett bra sätt att öka transparensen för medlemmarna o Region...