PSA-prov

PSA-prov. Region Jämtland Härjedalen inför organiserad prostatacancertestning. Med start den här veckan börjar erbjudanden om att lämna PSA-prov för att tidigt upptäcka prostatacancer att att bli skickad till alla 50- och 56-åriga...

Stabsläget upphör

Stabsläget upphör i Regionen. Region Jämtland Härjedalen lämnar stabsläget.Från och med idag, 26 januari, lämnar regionen stabsläget som varat sedan den 13 december förra året utifrån den ökade smittspridningen. ”Smittspridningen har minskat...

Fler ambulanser till Ukraina

Regionenstyrelsen beslutade om att skänka fler ambulanser till Ukraina. Eller mer korrekt ytterligare en. Hjälpmedels- och förrådsenheten har nu ett fordon som man tidigare använt som ambulans men på senare tid som...

Hotell Tänndalen

Efter ett år av strid ser kampen om Hotell Tänndalen ut att snart vara över. Rivnings- och bygglovet som fastighetsägaren fick för ungefär ett år sedan blev överklagade av den intilliggande bostadsrättsföreningen...

Invigning Ljusglimten.

Invigning Ljusglimten dagverksamhet. Så här skriver kommunen om inbjudan till invigningen av verksamheten på sin hemsida. ”Måndag 23 januari inviger man dagverksamheten Ljusglimten på Senioren i Sveg av socialutskottets ordförande Anders Häggkvist...