Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan Funäsdalen -Röstberget. Ett område som väcker mycket känslor i västa Härjedalen och Funäsdalen. Området använder man idag som rekreationsområde med skidspår på vintrarna och promenadområde på somrarna.

Området består av ett flertal privata markägare där det finns lite olika åsikter om hur man ska använda marken, inga stora meningsskiljaktigheter. Endast lite små grejor. Någon vill att det ska byggas en annan vill behålla området som det är.

Härjedalens Kommun vill införliva området i översiktsplanen.

För då kommer kommunen att bestämma över området och vad man ska göra i det. Då försvinner självbestämmanderätten över sin egen mark. Protesterna i Funäsdalen är stora över att man vill införliva området i översiktsplanen då ströv och friluftsområdet kommer att bli bebyggt om röstberget kommer att ingå.

Som området är idag så bestämmer varje markägare själva över sin mark och vad man vill och kan göra med den. I Funäsdalen saknar man allmännyttiga bostäder för den fasta befolkningen, och det mesta som man bygger är hus och stugor för turismen. Det vill styrande politiker ändra på då bostadssituationen är dålig för fast boende i området. Säger dom i iallafall. Område 1 på kartan är det området som många bybor vill undanta från översiktsplanen så markägarna kan bestämma själva över sin mark.

Allmännyttan.

Eller Härjegårdar kan vi säga, har inte byggt något på flera år. Däremot så avyttrar man sina hyresrätter lite här och där i landskapet. Nu senast har man lagt ut ett hus i just Funäsdalen till försäljning. Det mesta i bostadsväg som olika företag bygger är bostadsrätter för turiständamål. För då får man tillbaka delar av kostnaden direkt vid försäljningen av dessa bostadsrätter.

Fördjupad översiktsplan

Ärendet kommer upp på kommunstyrelsen onsdag den 20/9 där dess politiker ska anta den fördjupade översiktsplanen, och om röstberget ska vara exkluderad i det beslutet. Ärendet blev återremitterat från kommunfullmäktige den 28 juni och är nu på väg upp igen. Först i kommunstyrelsen nu, för att senare gå upp i fullmäktige under hösten/förvintern.

Och den fördjupade översiktsplanen kommer upp till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut då oppositionen förbrukat sin minoritetsåterremiss. Kommunfullmäktige följer oftast rekommendationen från kommunstyrelsen. Samt att dom styrande har majoritet i besluten i kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Så här kan man förmodligen säga att utgången för den fördjupade översiktsplanen är given redan i dag.

av Admin