Beslut om renovering.

Beslut om renovering. Redan 2019 fattade kommunfullmäktige ett beslut om renovering av södra skolan i Sveg. Men inget har hänt under dessa fyra år fram till stormen Hans slog till.

Beslut 2019-12-03

KF § 154 Dnr Kommunstyrelsen 2018/649

Beslut om renovering.
2019 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att södra skolan i Sveg skulle bli renoverad. Detta efter ett medborgarförslag från 2018. (Ett medborgarförslag som faktiskt har gått igenom i kommunen).

Följer kommunen dom politiskt fattade besluten?

Den frågan kan man verkligen ställa sig då någon renovering av södra skolan inte har blivit påbörjad efter fattat beslut på nästan fyra år. På KF 29 mars 2021 fattade man ett beslut om att renovera Sånfjällsskolan i Hede. Det håller man på att utföra nu 2023. Men det två år tidigare beslutet om att renovera Södra skolan i Sveg har man inte följt och utfört.

Vem har ansvaret för att följa dom fattade politiska besluten?

Det borde vara kommunledningen med kommunchefen. Visserligen så skulle man kunna hänga upp sig på vilka som man delgett detta beslut. Beslutet expedierade man till: Förslagsställaren, Rektor Härjedalens gymnasium, Förvaltningschef bildningsförvaltningen. Här borde förvaltningschefen ha vidarebefordrat detta till kommunledningen för verkställande av renovering av södra skolan.

Idag (hösten 2023) är skolan stängd på grund av vattenskador orsakad av ett kraftigt regnande.
Hade man kunnat undvikit detta med renoveringen enligt beslutet? Avloppsvattnet som trängde upp har förmodligen inte kunnat undvikits med denna renovering.

Beslut om renovering redan 2019!

Varför har man valt att utreda skolstukturen kring Sveg i stället för att påbörja denna renovering?
Fattade beslut faller mellan stolarna i kommunen som det verkar. Har dom styrande partierna (S) (C) (M) förhalat renoveringen med att påbörjat utredningarna om skolstrukturen?

av Admin