Angående Furulundsskolan nerläggningshot

Angående Furulundsskolan nerläggningshot.

Det politiker ska fatta beslut på i olika instanser, kan skilja sig åt då man kan ha olika roller i olika instanser. Som ordförande i bildningsutskottet så är det en roll, där är att fatta beslut som gäller skolan och skollagen. Att man följer målen och det är helt korrekt. Men när man får ett tjänsteutlåtande som nedanstående så omfattar det enbart elevantalet. Ingenting annat.

”Bildningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avvecklar förskola,
fritidshem och grundskola vid Furulundsskolan i Lillhärdal på grund av
minskat elevunderlag
. Avvecklingen ska vara genomförd från och med
höstterminens start 2024.”

Här ska man inte blanda in annat än just elevantalet då tjänsteutlåtandet är skrivet på det sätt det är. Ingen ekonomi eller inlärning, utan enbart elevantal. Och elevantalet för skolan i Lillhärdal är inte katastrofsiffror förrän 26/27.

I kommunstyrelsen

Sitter samma politiker som vanlig ledamot för sitt parti. Där är det en helt annan roll denna har. Där ska man representera hela Härjedalens befolkning (väljarna) i sina åsikter och röstande. En helt annan roll där.

Politiska beslut fattar man utefter handlingar eller tjänsteutlåtanden i olika ärenden. Som i ärendet om avveckling av furulundsskolan (tjänsteutlåtande). Här ska man läsa vad det står i detta, och i denna handling står det, på grund av minskat elevantal. Då är det enbart det som ska diskuteras och behandlas. (Elevantalet)

Då kan man inte tillföra saker som ekonomi eller inlärning och sådant i den diskussionen för då diskuterar man fel orsaker om vad som hela ärendet handlar om. Blir en sorts efterkonstruktion för att få rätt helt enkelt. Så här kan man fundera på om uttalanden som är gjorda i media TH Länk1 Länk2 är korrekt bedömt av våra politiker och tjänstepersoner. Detta då man börjar blanda in allt detta med inlärning, ekonomi, eller pedagogik. För det står minskat elevunderlag enbart och ingenting annat. Är det som står i media efterkonstruktioner enbart för att det ska se bättre ut?

Citerar från TH.

”Var går den pedagogiska gränsen för hur få eleverna kan vara i en skola? Helt klar är det inte optimalt med en skola som har sju elever på sju årskurser, säger Johan Fredholm.”

Men det infaller inte förrän läsåret 26/27. Och det har inget med tjänsteutlåtandet att göra. Så varför så bråttom att lägga ner Lillhärdal två år innan elevunderlaget sviker? Det finns en skola till med minskat elevunderlag, Bruksvallarna. Varför är inte den med i detta nerläggningsärende? Bruksvallarna har sämre elevunderlag dom kommande två åren än Lillhärdal.

Då kan man fundera över om det finns några personliga skäl bakom allt detta? Ytterligare en sak man fundera på är om socialdemokraterna duckade i frågan med att inte närvara på mötet utan ersattes av en ledamot från moderaterna. Kanske (S) avvaktar då dom ska ha ett repskaps möte i Trosavik den 21/9 och där just Lillhärdals skola står med på dagordningen.

Lokala utvecklings planen. (Lupen)

Samtidigt så står näringslivsavdelningen, tillsammans med bybor och lokala företagare och vill utveckla bygderna. Här verkar inte den ena avdelning ha någon koll på vad den andra gör. Eller kanske kanske det är dom styrande partierna tillsammans med kommunledningen som inte har någon samordning runt det hela? Mycket tankar blir det.

Funderingar angående Furulundsskolan nerläggningshot.

av Admin