Furulundskolan Lillhärdal. Avveckling av förskola

Furulundskolan Lillhärdal hotas av nerläggning då elevunderlaget sviker i framtiden. Detta enligt prognoser om framtida elevunderlag. Det gäller förskola, fritids och grundskola F-6. Detta för att höja kvaliteten på undervisningen med större grupper och klasser. Men lär sig inte barnen mer, då det är mindre klasser så lärarna har mer tid för varje elevs enskilda behov i inlärandet?

Barnstolar på bussen?

Här kan man undra vad småbarnsföräldrarna ska göra som behöver förskola (Dagis) för sina barn, sätta sina 2 till 6 åringar på bussen till Sveg ensam då dom jobbar? Detta då förskolan ingår i denna nerstängning. Vem passar dom på bussen? Misstänker att då får man som förälder problem med en annan förvaltning, Sociala. Nog illa med att sätta en 6 åring som ska gå i F klass ensam på en buss till Sveg. Detta förslag att stänga ner verkar inte helt genomtänkt av förslagställaren. Då det även berör förskolebarnen (Dagisbarn).

Tre instanser innan beslutet är fattat politiskt!

Först har vi bildningsutskottet och sedan Kommunstyrelsen. Sista instans är kommunfullmäktige. Där man aviserat att frågan ska komma upp i November redan nu. Här ska det gå undan som det verkar fast elevunderlaget inte sviker förrän 26/27.

Här borde politiken ge Furulundskolan i Lillhärdal åtminstone tre år på sig att få upp sitt elevunderlag. innan beslut. Varför så bråttom att stänga ner redan till sommaren?

Hela Härjedalen ska leva.

Detta stoltsera man med inom kommunens olika hemsidor. Men om man lägger ner en kommunal verksamhet på en ort så blir det mindre arbetstillfällen och attraktionskraften för att flytta in minskar. För folk flyttar gärna till orter som har kommunal service. Om man nu avvecklar skolan så finns enbart Biblioteket kvar i lillhärdal som kommunal service. Frågan är bara hur länge om skolan avvecklas?

All annan service står affären för idag. Kostnaderna för själva skolan kommer att kvarstå då lokalerna står där och måste ha ett visst underhåll.

Men varför ger man inte Lillhärdal dom där åren för att få till ett bättre elevunderlag?
För det är skolåret 26/27 som det sviktar enligt Skolchefens utalande i P4.
Inte skolåret 23/24.

Vilken skola/ort står på tur nästa gång?

av Admin