Ökat stöd

Ökat stöd för Härjedalen Sveg Airport. Det föreslår regeringen i sin budgetproposition för 2024.
Staten vill öka det totala stödet från 103 miljoner till 210 miljoner. Som man fördelar över 22 flygplatser som har trafikplikt från staten.

Detta meddelar Sveriges radio i dag. SR.
Flygplatsen som ligger strax utanför Sveg, är även på gång att bli ett helägt kommunalt Aktiebolag.
Detta för att det förenklar drift och just det här med statliga bidrag till den. Så med ökat stöd så borde det blir en bra start och ekonomi för Härjedalen Sveg Airport och kommunen.

Trafiken har ökat genom åren på flygplatsen i Sveg. Den sjönk något i samband med pandemin men verkar vara på stadig uppgång. Samt nu ska den trafikeras med ett 19 platsers flygplan enligt den senaste upphandlingen från staten.

Framöver så kan vi hoppas att den kommer igång för turister med, så den fungerar som en destination för turister. För det ändamålet kvarstår enbart att lösa vidaretransport västerut i Härjedalen på ett vettigt sätt. kanske ett bra samarbete med ett hyrbilsföretaget kan lösa den saken när flygplatsen blivit ett eget bolag som kan skriva andra avtal jämfört med Härjedalens Kommun.

Ökat stöd är en positiv utveckling för Härjedalen Sveg Airport.

av Admin