Hur ska vi behålla byskolorna. Nerläggningen av Skolan

Kommer Furulundskolan avvecklas? Med svikande elevunderlag ute i byarna så blir kostnaden för att hålla skolor i byarna öppna för dyra.

Orsaken är att varje elev genererar en peng in som ska driva skolan med löner läromedel och lokaler från staten.
När ett elevantal i en ort blir för lågt så kan man säga att då blir den skolan en tung kostnad för kommunen att driva vidare.

Skolpengen från staten.

Den ligger på uppräknad schablon från 2022 per år och elev. ( Lokala variationer mellan olika kommuner i Sverige verkar förekomma.) Då ska pengarna täcka administration, drift och underhåll av lokaler, personal, läromedel, mat och elevhälsa. Även transporter då en del har skolskjuts. Härjedalen har ett genomsnitt för läromedel per år och elev 2020 på 907 kronor enligt SCB.

Så med det enkla faktum att när en skola får för lite elever jämfört med inkomster och utgifter. Så blir den inte lönsam att hålla öppen. Då kommer tankarna och kalkylerna fram om att den måste vi stänga och ortens elever måste man transportera för att gå i skola på annan ort i kommunen. Det blir mer ekonomiskt hållbart för kommunerna.

Furulundskolan avvecklas.

Detta verkar vara beskedet som vårdnadshavare på Furulundsskolan i Lillhärdal har fått på ett möte med skoledningen i September 2023. Furulundsskolan kommer förmodligen att bli nerstängd på grund av sviktande elevantal framöver meddelar SVT. Och att eleverna kommer att få gå i Sveg framöver.

Nu var detta enbart information till föräldrar med barn på furulundskolan om vad som kommer att ske framöver. Det verkar inta vara några politiska beslut fattade ännu enligt protokollen. Samtidigt så försvinner en del av den kommunala servicen i byn, och med det även arbetstillfällen då några har skolan som arbetsplats.

Hur ska vi behålla byskolorna?

Den enklaste av lösningarna vore att kvinnorna föder mera barn ute i byarna. Eller att man kan öka inflyttning av barnfamiljer till dessa orter. Men inget av det där är nog så enkelt att som att bara beställa, så att det finns ett högre elevunderlag. För barn växer upp genom åren. Så det behövs hela tiden ett konstant nytillskott i flödet av barn.

Samtidigt så behöver man arbetstillfällen för åtminstone den ena föräldern i dom orterna. Det är ofta en svår sak det här med arbetstillfällen i mindre orter.

Kommer Furulundskolan avvecklas? Då kan det fira skolvalet vara ett alternativ.

Det fria skolvalet skulle kunna vara ett annat alternativ. Det innebär att man åker skolskjuts från Svegshållet för att gå i skolan i Lillhärdal. Då ökar elevantalet där samt man får mindre och lugnare klasser. Men med resultatet att man ska hålla igång ytterligare en skola med drift och personal.

Hemkommunen, det vill säga den kommun där eleven är folkbokförd, ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan. Eleven har rätt att välja skola i hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor. Källa: skolverket.

Stäng av tv’n och mobiler.

Men en sak kan vara att stäng av tv’n och mobiler och börja umgås med varandra. För om folk umgås så brukar det komma fler barn till världen som hjälper till i orterna för att kunna hålla dessa skolor öppna. Där finns det exempel på att antalet födslar har ökat markant efter någon form av händelse i samhället. T.ex långvariga strömavbrott. Då har det kommit fler barn efter 9 månader. Folk har umgåtts mera.

av Admin