På grund av stormen Hans

På grund av stormen Hans! Det är på grund av den stormen (Regnandet) som bristerna på Södra skolan kom fram. Och tidigare lade åtgärder för skolan.

Södra skolan var redan under utredning för att skilja på gymnasiet och högstadiet samt uppfräschning av lokalerna. Där prislappen 200 miljoner har nämnts som kostnad. Länk TH. Planering inför detta pågick redan i Kommunen. Men hur lång tid det skulle ha tagit innan en eventuell uppfräschad skola skulle ha varit klar är det ingen som kan säga dagsläget.

Regnandet tidigare lade allt detta för våra skolbarns framtid med fräscha lokaler på södra skolan. Vad kostnaden och utförande för allt detta blir, går nog inte att säga i dag. Men ett bakslag för kommunens ekonomi blir det säkert med denna oförutsedda utgift som stormen orsakat. Eller att kostnaden kommit tidigare än planerat är kanske bättre att utrycka sig.

Om det sedan var i rätt läge för kommunens ekonomi och planering ska vi låta vara osagt. Men på en sådan här händelse är man oftast helt oförberedd. Men kommunen har med stor framgång lyckats lösa skolgången för våra barn i högstadiet och gymnasiet här i Sveg, med andra orters skolor som har en kapacitet för fler elever. Här var det bra att dom små orternas lite stora skolor med lågt elevantal fanns att tillgå.

Här måste man berömma personalen inom kommunen för bra lösningar, som dom lyckades genomföra med kort varsel och under stor tidspress. Och även önska barnen som går i mellanstadiet idag grattis till en uppfräschad skola, den dagen dom ska flytta över till högstadiet. Även om dom kommer att få använda moduler första tiden i högstadiet. Länk kommunens nyheter.

Allt på grund av stormen Hans.

av Admin