Olika uppfattningar i personalfrågor. Ny Chef

Viktigt arbete! Kommunchefen uttalar sig till TH i ett pressmedelande den 7/6 -23.
Citerar: ”Nu har vi ett viktigt arbete att göra framåt för att återskapa förtroendet för kommunen och kommunens värdegrund; det arbetet börjar i ledningen.” Så uttalar sig kommunchefen i Härjedalens Kommun sig till tidningen TH angående den där chefshistorien i våras.

Här undrar man faktiskt hur det arbetet utvecklar sig? För det är märkligt tyst om det arbetet som skulle påbörjas med att återupprätta förtroendet för kommunen. Däremot så har det under sommaren fallit ner lite regn från skyn som avslöjat mera brister. Som faktiskt ytterligare gör att förtroendet för kommunens ledning och ledarskap har fått lite mera törnar.

Underhåll

Underhållet av kommunens skolor som varit nästintill obefintligt under lång tid. Visst har man målat om lite och piffat upp dekoren genom åren så att säga. Men det stora grundläggande har blivit åsidosatt med lapp på lapp och en snygg fasad. Man kan dölja mycket med målarfärg, men felen ligger kvar under all färg och gror.

Eftersom kommunen inte har en underhållsplan för sina fastigheter. Så måste man fundera på att vem som har ansvaret för underhålla dessa fastigheter i kommunen? För Härjegårdar verkar inte ha fått det uppdraget av kommunen. Och då borde det vara kommunledningen eller kommunchefen som har det övergripande ansvaret. Men har folk på dessa positioner verkligen tagit sitt ansvar, som deras lönenivåer innebär då allt blivit eftersatt?

Allt detta tillsammans har ytterligare skadat förtroendet för kommunen hos oss medborgare. För här funderar åtminstone jag på att låta mina barn som går på just norra skolan att få vara hemma.
Detta i stället för att behöva vistas i lokaler som innehåller bland annat synligt mögel, som man kan anta sprids via luften och ventilationssystemet med. Och därmed ökar risken för att utveckla allergier och astma sjukdomar.

Viktigt arbete är även att skydda våra barn mot dåliga skolmiljöer!

Och åren går utan att den/dom ansvariga verkligen tar tag i saken ordentligt. Så verkar det ha varit på södra skolan dom senaste 20-30 åren. Men ingenting har hänt förrän nu, då ett regnväder verkligen avslöjade bristerna. Vad ska man göra där nu då? Riva och bygga nytt, eller?
Kanske dags att ta ett ansvar över våra barns skolmiljö och hälsa nu. (Jag är medveten om att ni kostar på skolan i Hede 60 miljoner). Det är bra, men andra skolor och barn i kommunen då?

Gör kommunledningen något viktigt arbete i dessa frågor, eller är det bara ytterligare putsning av fasaden som man kommer utföra?

Men för att påminna om vad kommunchefen utryckte sig tidigare i media när det gällde en chef, så kan vi förmodligen enbart önska att dom i ledningen påbörjat detta, ”Nu har vi ett viktigt arbete att göra framåt för att återskapa förtroendet för kommunen och kommunens värdegrund; det arbetet börjar i ledningen.”

Det dags att börja visa vad det viktiga arbetet med att återskapa förtroendet och värdegrund består i nu. Och verkligen redovisa det till oss medborgare. Eller låter ledningen saken bero och hoppas att stormen och regnet drar vidare? Hoppas att vi medborgare glömmer bort sådana här saker med tiden?

Barnen är vår framtid, deras miljö är viktigt arbete.
Småbarnsförälder.

av Admin