Vägöverlämnandet fortskrider alltjämt. Detta med att hålla informationsmöten med tilltänkta vägägare. Och informationen är fortfarande dålig. För vid kontakt med Trafikverket så får man information om vad som faktiskt gäller avseende bidraget från dom till vägskötsel.

Bidraget.

Det kan man få som privatperson, förening utan förrättning eller förrättad förening (Enligt samtal med TRV). Men detta informerar inte kommunen om på sina förrättningsmöten med befolkningen fortfarande. Trafikverket har även en intern handbok som dom följer vid enskilda vägars bidrag. Länk TRV.

Men kommunen rustar för tillfället upp många av vägarna som ska lämnas över. Det är bra. Där får man hoppas att dom gör det ordentligt så vägarna blir i ett bra skick som följer trafikverkets standard avseende att dom fortfarande ska vara bidragsberättigade i många år framöver. För här ska man inte glömma bort att kommunen har fått bidrag genom åren för just detta ändamål för att underhålla vägarna.
Inte enbart för att sköta vinterunderhåll med plogning på vintern.

Är det fusk jobb med den lilla bakslänten? Det där kallas sorgkanter och ska inte förekomma.
Helt obefintligt med arbete med bakslänten.

Vägöverlämnandet fortskrider med dessa underhåll och reparationer.

Frågan är bara vad allt detta kostar och när kommer besparingen för kommunen.
Men billigt kommer det inte att bli. Speciellt när kommunen godkänner ett sådant dåligt arbete som på bilden. Det är inte godkänt mitt ute i skogen av skogsbolagen, ännu mindre inne i en by.

Vägöverlämnandet fortskrider
Ladda ner TRV’s handbok enskilda vägar nedan.
Pdf format.

av Admin