Medborgardialog om äldreplan. Information om Äldreplanen

kommunen inbjuder till en medborgardialog om äldreplan 2022–2035 och där medverkar Socialutskottets ordförande Anders Häggkvist och socialchef Anda Embretzen. Därför här ska man prata man om antal platser på olika orter och servicenivån. Och där man beskriver nuläget, och pratar om framtida behov i äldrevården.

Kommunen tar här upp dom övriga målen och strategierna i äldreplanen.

Tisdagen den 22 augusti 2023 klockan 9–12 Folkan, Härjedalssalen.

Tisdagen den 22 augusti 2023 klockan 13.30–16.30 Församlingshemmet i Hede.

Om man är intresserad att lyssna på hur planerna för äldreomsorgen inom Härjedalen ska se ut. Så ska man anmäla sig senast tisdagen den 15 augusti till dialogen. Detta för kommunen bjuder på fika i samband med presentationen. Anmälan gör man till sociala@herjedalen.se eller via telefon på nummer 0680-177 52.

Här har ni invånare ett ypperligt tillfälle att få reda på hur du påverkas av äldreplanen.

Och att det är anmälningar som gäller, detta för att man ska bjuda på fika. Man kan nog gå på denna information utan att ha anmält sig för att få fika. Om man inte fikar. Men så uppfattar man inte det som står på kommunens hemsida. Sen blir själva informationen lite konstig, då planen har gällt i över 8 månader redan utan information. Informerar man inte först och sedan påbörjar man det planerade arbetet? Planen gäller från 2022 till 2035. Så den här informationen borde man gått ut med tidigare.

Medborgardialog om äldreplan handlar om detta.

Socialutskottet i Härjedalen har begärt att en äldreplan ska tas fram. Planen ska beskriva inriktning för Härjedalens äldrefrågor och är tänkt som ett långsiktigt dokument som ska gälla 2022–2035. Äldreplanen är grund för planering och styrning, för att förbättra kommunens äldreomsorg och möta framtidens behov av stöd till äldre personer. Planen har utgångspunkt i Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer. Äldreplanen har blivit framtagen under våren 2022. Dialogen fokuserade kring hur utveckling av framtiden och stöd till äldre är utformad på bästa sätt.” Detta från inledningen av dokumentet äldreplan 2022–2035.

Nedan så kan man ladda ner dokumentet i pdf format om man vill läsa igenom Äldreplan 2022- 2035, Intressant läsning om din framtid som äldre i Härjedalens Kommun.

av Admin