På plats 5 bakifrån

På plats 5 bakifrån av 290 kommuner. Enligt en undersökning så hamnar Härjedalen på plats 285 av Sveriges 290 kommuner att leva i som personer.

Här är det tidningen focus som bett analysföretaget Infostat om en undersökning. Angående vilken kommun som är bäst att bo i. Här har man tittat på privatekonomi, trygghet, jobb och karriär, utbildning och barnomsorg, kommunikation och infrastruktur, serviceutbud, fritid, vård och omsorg, offentlig ekonomi.

Allt detta bedömde man sedan enligt ett poängsystem, där man som mest kunde komma upp i 100 poäng.
Där fick Härjedalens Kommun totalt 21 poäng i bedömningssystemet och hamnar på plats 285 av 290 kommuner.

På plats 5 bakifrån.

Det är inte ens i närheten till att vara bra för kommunen kan man utrycka det. Inte i denna undersökning om Härjedalen är en bra plats att leva i i som medborgare. Här verkar vi ligga tätt efter övriga kommuner i länet förutom Östersund som faktiskt hamnar på 8 plats.

Vad beror detta på nu då? En sak kan vara att en turistkommun är inget bra för medborgarna att leva och bo i. Men bra för turisterna. Sedan är ofta turistkommuner dom fattigaste kommunerna av någon anledning. Antagligen kostar turistverksamheten mer än den ger in i pengar till medborgarna.

Visst har vi klättrat i en del andra undersökningar, Tex en om företagsklimat. Men hur ska vi, inte bara öka attraktionskraften att vilja flytta hit och bo här i Härjedalen om man hamnar så långt ner i en undersöknings om hur det är att faktiskt bo och leva här?

av Admin