Kommunala Garantier

Kommunala Garantier, Är dom värda något? Det kan man fråga sig. Visst förändras saker och ting över tid i takt med utveckling och lagar. Men har man gett garantier från kommunalt håll så borde man hålla det man lovat. Det anser dom boende i närheten av den nu planerade utbyggnaden av återvinningsstationen Myrstacken i Sveg.

Det börjar redan när man anlade myrstacken vid 2000-talets början. Då garanterade Härjedalens Kommun att den inte skulle bli byggt åt något håll, samt att man skulle inte hantera hushållssopor och matavfall på återvinningsstationen. Samt att det inte skulle störa närboende. Idag ser dom garantierna inte ut att vara värda någonting då det kommunala bolaget VMR (Vatten och miljöresurs) planerar en utbyggnad med just en mellanlagringsstation för hushållsavfall och matinsamlingsavfallet där. Som legat och mognat till sig i den bruna tunnan i fjorton dagar innan det kommer bli transporterat till mellanlagringsplatsen.

Kommunala Garantier

Är dom verkligen värda något? Ja här i Härjedalen verkar det inte vara så. Samtidigt så förändrar man majoriteten och vilka som styr i kommunen vid valen. Men visst borde man följa sina och garanterade saker till medborgarna, anser dom boende bredvid återvinningsstationen. Oavsett vilket som styr i kommunen. Detta sker förmodligen för att man inte har koll bakåt om vad som har blivit beslutat inom kommunen.

Så det här med kommunala garantier ger dom närboende inte mycket för i dagsläget då man planerar allt detta som man garanterade inte skulle inträffa vid anläggandet av återvinningsstationen i början av 2000 -talet.

Enligt dokument från 2001: DNR 01.387.

Det här befarade man redan 2001 i en skrivelse till kommunen.

Kommunala Garantier

Så här besvarade kommunen skrivelsen från närboende redan 2001. Men störningar har det varit genom åren. Och dom har ökat markant med utökade aktiviteter på återvinningsstationen. Vid den nya omlastningen av hushållssopor och matavfall så är närboende rädd att störningarna ska öka ytterligare i form av lukt och buller, samt skadedjur. Och menar att har man inte uppfyllt garantierna på 20 år tidigare, så varför ska man göra det denna gång? Utefter deras tomter så ligger det vattenfyllda diken med rostbrunt vatten i som dessutom är väldigt stillastående (Dålig avrinning) och kommer att påverkas av detta ej bortförda regnvatten som rinner ner direkt i marken och sprider sig.

Verksamheten stämmer inte mycket med verksamhetsbeskrivning från 2001, och med hur verksamheten bedrivs idag enligt närboende angående buller och störningar.
Så här bemöter dom beslutet från 2001, 20 år senare inför den nya planerade utbyggnaden för att gälla som mellanlagring av hushållssopor och matavfall. Med 20 års resultat i sin hand och det blev som man befarade redan 2001

Är det redan beviljat?

Vad miljö och byggnämnden anser om allt detta blir svårt att gissa sig till. Men efter ny förfrågan angående papper så skall miljö och byggkontoret skicka ut korrekta handlingar och förlänga remisstiden för dom boende. Här kom det nya och ännu mindre information i dom nya handlingarna och ingenting om att datumet för yttrande har blivit förlängt som det meddelades muntligt via telefon. Sedan är det ett annat datum som sticker ut i handlingarna på ansökan nu 2023. Och det är att ansökande människa hos VMR har skrivit under ansökningspappren redan den 4 april. Och först nu efter 3 Juli så får boende information och möjligheten att yttra sig, efter 3 månader.

Nu handlar ansökan om miljöfarligt avfall. Och där kommer mängden på Svegs ÅVS öka med att man minskar detta avfall på dom mindre återvinningsstationerna i närliggande byar. Upptagnings området för miljöfarligt avfall runt Sveg ökar från en omkrets på 20 kilometer till 70 kilometers område. (Nu blir detta lite som med vindkraften, gärna ÅVS’er men inte bredvid min tomt). Men vem vill bo nära en illaluktande soptipp?
Soplukt är svårt att få bort med enbart en byggnad utan att den verkligen är tätslutande med luftslussar för både lastbilar och människor. Här ska det enligt uppgift bli ventilationsgaller mot öster, mot bebyggelsen. (Om det stämmer vet man inte förrän man fått se en ritning på byggnaden). Och vindens riktning styr man inte över, då det oftast blåser mot just öster i Sveg och detta område.

En fråga man skulle man kunna ställa sig, det är enligt en del regler är att det inte ska ta mer än 10 veckor från ansökningsdatum till beslut. Från den 4 april till den 3 juli är det 12 veckor. Så är beslutet redan fattat om tillstånd för hantering av miljöfarligt avfall? Innan man skickade ut ett papper angående remissvar i frågan? Någon ankomststämpel till Miljö och bygg finns inte med i de få pappren boende har fått som underlag.

Rykte.

Samtidigt så förekommer ett rykte till närboende om att man skall riva och bygga om ÅVS’en helt. Då borde den vara möjlig att flytta så den hamnar mycket längre ifrån bostadsområdet.
Så vi får se om deras skrivelser räcker för att övertyga miljö och byggnämnden om att ej ge tillstånd till detta då allt som dom befarade redan 2001 har besannats under dom här dryga 20 åren och inte vill ha vare sig mera störningar av buller/trafik samt soplukt i sina trädgårdar.

av Admin