Rekryterar ny chef

Rekryterar ny chef till samhällsförvaltningen i Härjedalen kommun. Nu är chefstjänsten ute för rekrytering.

Men det är inget arbetssyssla som ligger ute på Arbetsförmedlingens sida över lediga arbeten om man enbart söker under Sveg, men under hela Härjedalen hittar man den. Och här verkar man vända sig till headhunter och andra konsultfirmor med rekrytering av en ny chef då det är ett sådant företag som ligger bakom annonsen.

Annonsen har legat ute sen den 22 juni på kommunens hemsida. Härmed använder sig inte Härjedalens Kommun sig av rikstäckande arbetsförmedlingen enbart då man rekryterar till chefspositioner.

Rekryterar ny chef

Lite från rekryteringsbeskrivningen.
”I den här chefsrollen har du stor möjlighet att påverka Härjedalens framtida utveckling. Du får ansvar inom spännande framtidsområden som trafik och infrastruktur, näringsliv och företagande, arbetsmarknad samt kultur och fritid. Kommunen upplever mycket som är positivt och framtidsinriktat och som är kopplat till förvaltningen för samhällsutveckling. Här får du möjlighet att bidra till en fortsatt positiv utveckling tillsammans med din ledningsgrupp och kommunledningen.

Samhällsutvecklingsförvaltningen innehåller en bredd av verksamheter med stor betydelse för kommunen och dess framtida utveckling, bland annat näringsliv, mark och exploatering, infrastruktur, kost och service, integration, arbetsmarknad och kultur och fritid. I förvaltningen arbetar cirka 230 medarbetare och förvaltningen har en budget på 120 miljoner kronor. Rollen som förvaltningschef ansvarar du för att din verksamhet bedrivs utifrån lagar, mål, riktlinjer och ekonomiska direktiv. I rollen följer du upp verksamheten utifrån förvaltningens målbilder och kommer huvudsakligen att arbeta med ett strategiskt fokus.

Uppdraget

Uppdraget innebär att kontinuerligt arbeta med att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheterna. Du omvärldsbevakar och arbetar med strategiska frågor, men är även ett verksamhetsnära stöd för chefer och andra verksamhetsansvariga. Din roll innebär att leda och utveckla din förvaltning samtidigt som du bidrar till kommunens övergripande styrning och utveckling. Det är viktigt att samverka och samordna arbetsuppgifter för en modern och effektiv verksamhet.
Du har ansvar för en egen förvaltningsledningsgrupp samt personalansvar för sju chefer samt cirka tio direktrapporterande medarbetare. Du rapporterar till kommunchefen och ingår i kommunens ledningsgrupp.

kvalifikationer.

Vi vill att du har
flerårig chefserfarenhet,
erfarenhet av strategiskt arbete,
relevant akademisk utbildning,

B-körkort.

Det är meriterande om du har
erfarenhet av att vara chef över chefer,
erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation.

av Admin