Remiss anmälan miljöfarlig verksamhet!

Remissvar anmälan miljöfarlig verksamhet! Det har dom boende i ett bostadsområde i närheten av återvinningsstationen i Sveg fått i sina brevlådor den 6 juli. Där yttrandena ska var miljö och byggnämnden i Berg/Härjedalen tillhanda senast den 17 Juli. 11 dagar har dom boende på sig att yttra sig.

Efter genomgång av handlingarna så blir det svårt att yttra sig då man saknar ritningar över hur byggnaderna ska se ut. Risk och konsekvensanalyser saknar man i handlingar. Hur man tänker eliminera lukt och ljusstörningar då närboende redan är störda av buller tidiga morgnar vid byte av containrar. Detta redan vid 4 tiden en del morgnar.

Här vill åtminstone dom närboende ha samrådsmöten och korrekta handlingar för en bedömning hur man ska ställa sig till att bli granne med en utbyggnad av miljöfarligt avfall. Här handlar det om ett avstånd på cirka 60 meter.

Remissvar anmälan miljöfarlig verksamhet!

En remissvar i detta fall innebär att dom ska yttra sig om denna verksamhet. Och som redan stör dom. Samt kan bli utbyggd ännu närmare deras hus med miljöfarligt avfall. Här kan man tillägga att bostadkvarteret stod där minst 60-70 år innan återvinningscentralen byggdes på nuvarande plats.

Farhågor

Här har bostadsägarna farhågor om att deras fastigheter ska minska i värde, samt att det ska bli mera lukt och bullerstörningar så man inte kan vistas ute på sin tomt. Även att det skall locka till sig större rovdjur som kommer att stryka omkring utanför återvinningsstationen, ditlockad av aromerna från omlastningsstationen av insamlingen av matavfallet.

Sedan verkar inte alla grannar ha fått samma dokument. För en granne har fått ett där man nämner planerad byggstart 1/1 2024. Det har inte dom övriga fått.

av Admin