Lyssnat på vad kommunalrådet

Lyssnat på vad kommunalrådet säger som svar på frågorna från oppositionen. SVT.

Ja vad säger han egentligen? Här kan vi börja med att han säger att oppositionen inte har förtroende för styret sedan 2019. Det är allt. Men är det inte oppositionens arbete med att vara kritisk till styret? Oavsett vilka som sitter i styret och vilka som är i opposition.

Sedan säger han att ärendesystemet inte har fungerat utan att det ska gå slag i slag när det inträffar något. Och det är sant. Samt att det är olyckligt att systemet fallerar och det tar lång tid att fånga upp medarbetaren. Men här säger kommunalrådet ingenting om hur man hanterar ärendet i Härjedalens Kommun.
Inga ord angående om att det har blivit begånget slag och kränkningar om man får utrycka det så.
Med andra ord så har man satt nivån på hur man ska ha det med allas lika värde samt kränkningar och så inom kommunen.
Det blir godkänt att chefer slår och kränker sina medarbetare. Samt att han besvarar inte frågorna från oppositionen i det öppna brevet. Hur påverkar det här arbetet i skolorna där man verkligen arbetar emot sånt här? Kan barnen försvara sig med att, är det godkänt att vuxna gör så här så måste vi få leka och skämta med.

Kommunchefen.

Denne uttalar sig i en annan tv intervju samma dag i SVT. Vad säger hon då?
Att Vi tycker att det finns förtroende för chefen i organisationen och bland politiken och mig! Vilket gör att VI bestämde att han kan återgå i tjänst. Och att åtalet förändrar inte den bedömningen.

Man undrar som sagt vilka VI är som har gjort den bedömningen. Men någonstans i allt detta så verkar man försvara sina egna i leden. Här kan man undra om det skulle ha varit samma bedömning om det var en anställd som gjort så mot en chef?

Efter att lyssnat på kommunalrådet och kommunchefens uttalanden i Svt så verkar inte kommunens värdegrund gälla för alla. Den här historien är inte över ännu då vi har en rättegång kvar. Vad som sker i kommunen efter den återstår bara att se oavsett utslaget från tingsrätten. Nu har Chefen sagt upp sig självmant, men har det löst något egentligen?

Att hela denna historia har gett en negativ bild av Härjedalen och Härjedalens Kommun som arbetsgivare, det går inte att komma ifrån. Se även vad kommunalrådet svarade politikerna i fullmäktige den 28/6 . Länk till interpellationsfrågor Fullmäktige den 28/6 -23 Här är svaren inte imponerande.

En intressant sak är punkt 3 under kommunfullmäktige den 4 Maj. Våldsförebyggande arbete där 2 personer från länstyrelsen håller en 32 minuter lång föreläsning. Den kanske man skulle hållit för andra än politikerna. Och tidigare.

av Admin