Vägöverlämnandet en återställning

Är Vägöverlämnandet en återställning av underhållsskulden? Det ser ut som det med tanke på den raska takt man försöker åtgärda och överlämna vägarna i. Men har man verkligen en budget i balans i kommunen som (S) utrycker sig på kommunfullmäktige den 4 Maj. Verkar inte så då dom har lagt en budget som går tretton miljoner back enligt C. Nordqvist. Och han är bekymrad. Ja det kanske man ska vara då hans parti varit med och tagit fram och röstat igenom den budgeten som gäller för 2023. I balans?

Hela vägöverlämnandet hade när man tog beslutet 2019 en total budget på 32 miljoner, för hela överlämnandet. Den budgeten kommer naturligtvis att spricka med tanke på omvärldsläget och hur mycket detta har påverkat med kostnadsökningar i samband med inflationen. Samt är det att ta ansvar och satsa på Vård skola och omsorg med att dra ner på allt inom dessa områden och i stället återställa underhållsskulden på vägarna i ett snabbt tempo? Samtidigt som det politiska beslutet med tidsbegränsningen har löpt ut den 1 oktober 2022. Här påstår majoriteten att man har ett beslut om fortsättning tills det att allt är klart. Men ingen kan hitta eller uppvisa detta beslut. Enbart prata om det.
Var är det beslutet som man gladeligen nämner? Det vill nog vi medborgarna verkligen se. Här verkar det ske mycket i dunklet nere i kommunhuset som aldrig kommer fram.

Budget 2024

Där är det diskussioner om olika budgetar och att man inte fått underlag i tid. Så där hettar det till mellan majoriteten och oppositionen. Och här känns det som om majoriteten är pressad och börjar slänga en massa andra saker som inte ens handlar om budget 2024 mot oppositionen. Som hundrastgård, rastplats och just nämnda vägöverlämnandet mot oppositionen. Här kan man nog säga att den hårt pressade majoriteten har börjat gått i någon sorts försvarsläge. Så nog hettar det till inom politiken.

Och tar majoriteten verkligen ansvar över Vård Skola och Omsorg när man hela tiden minskar på dess personal och ersätter människor med maskiner och teknik? Här skulle åtminstone vi vilja säga nej. För man kan inte ersätta människor som kan ge empati och mänsklig närhet med en maskin. Detta enbart för att spara pengar. Är det ansvar mot invånarna?

Åter till är Vägöverlämnandet en återställning av underhållsskulden?

Nu är det bra att man försöker återställa underhållsskulden på våra vägar inom kommunen, jätte bra.
Och den är inget som sittande styre byggt upp, utan detta har pågått i säkert 30 år med att man inte underhållit som man ska. Men har man verkligen budgeterat rätt i detta? Finns det ens en verklig budget?
Utan man redovisar siffror som visar att man ska gå med förlust.

Men bråttom verkar det vara att överlämna vägarna. Och detta utan ordentliga kalkyler och upphandlingar. Varför denna brådska? Här får ni tänka på att det är 28 mil väg som man måste åtgärda fram till 2026 som var det senaste året som framkommit att när det ska vara klart. Räcker dom 32 miljonerna till alla dessa vägar? Här ska vi då vara medveten om att enbart Ytterberg med sina 11 kilometer väg kostat cirka 1.8 miljoner hittills och då är den inte godkänd och överlämnad ännu.

Vägöverlämnandet en återställning utom i Sveg.

Det är inom stadsplanerat område och består av asfalt på gator och vägar. Så där kan man nog ha funderingen över varför det inte ska överlämnas. Detta för att Sveg består av ungefär 2.1 mil asfalterade vägar.
Och asfalt är väl en kostnad på minst 1000 kronor kvadratmetern tror vi man räknar det i.
Så det kan vara därför man räknar bort Sveg då det blir för dyrt att återställa underhållsskulden här.
Men behovet finns även här då Sveg ser ut som ett salladshuvud med lappningar.
En snabb överslagsräkning på antalet mil väg i Sveg och med en vägbredd på 5 meter blir det en kostnad på över 106 miljoner för enbart Sveg. Så där kanske det inte är undra på att man kallar Sveg för stadsplanerat område.

Ansvar?

Tar man ansvar då man inte ens är villig att diskutera olika alternativ? För detta tog faktiskt A.Häggkvist upp under budgetsamtalen att oppositionen har aldrig presenterat hur oppositionspartierna ska finansiera det här med vägåterlämningen till exempel. Oppositionen har bara duckat i dom frågorna.

Men varför är man inte ens villig att diskutera andra olika alternativ som har blivit presenterad i vägöverlämnandet? Utan man kör på som tågen efter sitt spår. Prestige? För att visa att det är vi som bestämmer oavsett om ni gillar det eller ej. För underlag för andra olika möjligheter till överlämnandet har blivit presenterade för majoriteten för diskussion. Tar man ansvar då man inte ens är villig att diskutera olika alternativ?

Samtidigt som majoriteten hela tiden pratar om besparingen man gör i detta vägöverlämnande.
Men själva besparingen, den kommer förmodligen många, många år framåt i tiden med tanke på kostnaden för hela överlämnandet. Och enbart för att spara cirka 1.5 miljoner per år enligt uppgifter.
Men att vi får våra vägar rustade är bra. För det har vi medborgare betalat in till via skatten under en massa år tidigare. kanske något positivt i att det äntligen blir av.

Men det är fortfarande det här med Lantmäterikostnaden som kommunen åsamkar enskilda medborgare i vägöverlämnandet. Där man som medborgare först betalar kommunalskatt, och sen ska man betala för något som kommunen beställt. (själva förrättningen av lantmäteriet).

Mycket besynnerligt vad en prestigesak från majoriteten, får kosta och drabba medborgarna i ett samarbetsavtal mellan majoritetens styre. Här lägger man bort heder och självaktning enbart för makten som det verkar. Förr kallade man sånt folk för syltryggar. Undrar vad man kallar sådana människor idag?

Varumärket Härjedalen.

Ja det fördes på tal av Oppositionen. Men där handlade det om skadan på varumärket Härjedalen som hanteringen av personalärendet har åsamkat Härjedalen ute i Sverige. Där finns det anledning till att återkomma då det börjar dyka upp mer och mer konstiga fakta just kring hanteringen. Var för sig så kanske datum och händelser inte ser så konstigt ut. Men lägger man alla fakta och uttalanden bredvid varandra och jämför så framträder en annan bild, som skadar varumärket Härjedalen ytterligare.

För att återgå lite till det här att majoriteten kräver fakta från oppositionen i nästan allt, blir lite löjeväckande då dom får faktan och och blir överbevisad. Dom blir överbevisad och nämner inte detta något mer. Men tar dom åt sig, och kontrollerar så den stämmer? ja det behöver dom förmodligen inte, då dom vet det. Så gick det till med att dom hade anställt 13 chefer mer från 2018 fram till 2021 tror jag det var. När ledamoten gav majoritetens A. Häggkvist pappret som bevisade dessa ökningar i anställda chefer så blev det helt tyst i den frågan sen. Men nerskärningarna på golvet och personalen där effektiviserades och man blev färre. Samtidigt så är det uppe i 21 fler chefstjänster fram till 2023 nu enligt kolada.

Kolada.

Det där statistik programet som man använder för att jämföra sig med övriga kommuner i Sverige.
Här infaller något konstigt som det verkar. När oppositionen hämtar uppgifter därifrån så stämmer inte det som står i just kolada påstår styrande partier. Men dom hänvisar ofta till dessa uppgifter själva.
Alltså kan man inte lita på uppgifterna som dom styrande hämtar därifrån heller. För det är samma databas med uppgifter. Ibland ska vi tro på uppgifterna och ibland inte. Mycket besynnerligt. Lika som mycket annat verkar vara inom kommunen.

Webbsända fullmäktige är bra.

av Admin