Resultatet av undersökningen

Resultatet av undersökningen från våra läsare som pågick under juni månad.
Här nedan så redovisar vi resultatet av den. Hur många av våra läsare som har gjort den framgår inte då vi inte vet hur många läsare det är på Svegsbygdens.se Länk undersökningen.

Här bör man även ta med i sitt beaktande av svaren att det har skett förändringar inom personalen sedan undersökningen inleddes. Och åtminstone en har sagt upp sig. Men håll tillgodo med resultatet.

Se svaren av resultatet av undersökningen nedan.

1. Har du förtroende för majoriteten i kommunen?

Nej 99 st eller 88%
Ja 10 st eller 9%
Vet Inte 3 st eller 3%
Antal röster 112 st.

2. Har du förtroende för kommunchefen?

Nej 102 st eller 92%
Ja 5 st eller 5%
Vet ej 4 st eller 4%
Antal röster 111 st.

3. Bör styret avgå?

Ja 87 st eller 80%
Nej 12 st eller 11%
Vet ej 10 st eller 9%
Antal röster 109 st.

4. Bör kommunchefen avgå?

Ja 100 st eller 90%
Nej 5 st eller 5%
Vet ej 5 st eller 5%
Antal röster 111 st.

5. Bör lavett chefen avskedas?

Ja 105 st eller 94%
Vet ej 4 st eller 4%
Nej 3 st eller 3%
Antal röster 112 st.

6. Anser du att man följer personalpolicyn inom kommunen?

Nej 107 st eller 94%
Vet ej 4 st eller 4%
Ja 3 st eller 3%
Antal röster 114 st.

Procentstapel undersökning.
JaNejVet ejTotalt antal
Fråga 110993112
Fråga 251024111
Fråga 3871210109
Fråga 410055111
Fråga 510543112
 Fråga 631074114
Siffror undersökning.

Men så blev resultatet från våran marknadsundersökning. och den visar på ett visst missnöje över en del saker inom kommunen bland våra läsare. Och hur rättvis den blir gentemot hela Härjedalens medborgare blir svårt att säga då alla invånare ej varit med, men en liten fingervisning kan den ändå vara. Därför kan ni hålla till godo och fundera själva över resultatet. Men resultatet speglar inte hela härjedalen utan endast våra läsare här på svegsbygdens.se.

Därför här kan frågorna kan bli lite konstig, men frågeställningen blev ihopsatt lite hastigt och det blir stiltje i funderandet när man ska göra sådana här undersökningar. Därför att dom stora marknadsundersökningsföretagen håller på i flera veckar med hur dom ställer och formulerar sina frågor.
Men det känns trevligt att så många svarade på dessa frågor.

av Admin