Utbyggnad av återvinningsstationen i Sveg

Utbyggnad av återvinningsstationen i Sveg? Det pratas tydligen om en potentiell utbyggnad av återvinningsstationen i Sveg, detta bekräftades då man var och gjorde markprov på sidan av återvinningstationen där personen som gjorde proverna själv sa detta.

Finns det beslut någonstans om detta? När skall dom boende i området bli informerade?

Hur skall detta komma att påverka de boende i närområdet? Redan från början så var folk imot att man anla återvinningsstationen där den idag ligger men blev mött av döva öron. Idag kan dom boende i närområdet höra aktiviteten tydligt både in i sina hus och runt sina tomter när det är tömning av containrar samt aktivitet när folk är där och slänger. Man blir väckt tidigt på morgonen vardag som helgdag vid dessa byten.

En boende säger att när denne hade besök som hade med mindre barn så blev dessa rädd och kom springandes en tidig morgon och undrade vad som hände. Är detta verkligen rätt att man skall uppleva som boende i kommunen?

Många gånger påverkar detta även djuren i området negativt. Katter blir skrämda i hushållen och hundar skäller i sina utegårdar. Vad är tanken om det blir en utbyggnad. kommer det att bli uppsatt bullerstaket för att skydda dom boende? Hur påverkas husvärderna? Varför har dom boende inte fått någon information om eventuell utbyggnad så att dom kan få säga sitt?

Närboende.

av Admin