Tio små

Tio små neg… nä just ja…… det ordet får man inte använda längre. Och här använder vi inte det neutrala orden som ersatt han och hon och gud vet allt.
Ja ramsan skulle kanske bli lite konstig med nya ordet med. Men ni som vågar tänka på ordet i ramsan, vet vilken ramsa det är.

Men man tänker på den ramsan och jämför med kommunen. Är det så att Härjedalens Kommun bör likna ramsan? ja kanske det är dags att se över organisationen i sin helhet för att se om den är effektiv. Detta gör man hela tiden nere på ska vi kalla det golvet. Där medarbetare och deras tjänster försvinner lite titt som tätt. Oftast med naturliga avgångar och ersätts inte.

När det sker så passar man oftast på med en schema och organisationsförändring, och så har det försvunnit en arbetskamrat till.

Chefsnivå

Ja där är det tvärtom kan man säga. Enligt kolada (Det där statistikverktyget som kommuner använder sig av) så har antalet chefer inom Härjedalens Kommun ökat med 21 tjänster dom senaste tre åren. Men hur många nere på golvet finns det ingen statistik på vad vi kan se.

Här skulle man kanske behöva använda ramsan lite på den nivån med. Detta så det blir lite jämlikt mellan anställda och chef inom kommunen.

Tio små chefer…..

Då slipper vi använda det neutrala löjliga ordet med och slipper bara tänka på ord som blivit aja baja att använda. Men visst vore det en lite önskedröm att sänka kostnaderna inom kommunen även på den nivån. Och inte enbart nere på golvet och dess anställda. Så chefer får känna av stressen och pressen med minutjakt, som många inom vård och omsorg gör.

av Admin