Kommunchefen JO anmäld

Kommunchefen JO anmäld av mig själv. Ja blir lite konstigt att skriva om något som man har ordnat själv.
Men en kort förklaring är att Jo anmälan är till för att kontrollera om det har blivit något tjänstefel begånget. För här är inte vi jurister utan vill ha en opartisk bedömning i saken från JO som kan det här med lagar och regler.

En jo anmälan består av 2 delar, en motivering och bakgrund av saken. Och sedan vad man anser vara fel och vill anmäla.
Efter det så granskar JO saken juridisk enligt paragrafer. Så anser man att något är fel så kan man göra en jO anmälan och så utreder dom ärendet som opartisk myndighet enligt lagar. Och det är det som är gjort i det här fallet. För att se om något tjänstefel har begåtts av kommunchefen med sitt agerande.

Därför blev Kommunchefen JO anmäld av mig. En sådan anmälan kan vem som helst göra om man vill. Men här ska man kanske tänka på för det första bryter detta som man vill anmäla mot någon lag eller så.
Tycker man att det gör det så kan man anmäla så provar dom ärendet. Och det är det som jag har gjort i detta fall nu. För här misstänker jag att det har begåtts ett tjänstefel.

av Admin