Chefen i kommunen har sagt upp sig.

Chefen i kommunen har sagt upp sig. Detta framkommer av kommunens hemsida. Läser man ordentligt så kan man säga att kommunen har pudlat i frågan angående förtroende för chefen. För cirka 14 dagar sedan hade kommunchefen det största förtroende för denne chef. Idag så uttalar sig kommunchefen så här. ”Vi har kommit överens om att han säger upp sig och han har idag lämnat in sin avskedsansökan. Säger Gunnel Gyllander, kommunchef”.

Så här har något inträffat som gör att förtroendet har minskat. Idag den 5 juni så uttalar sig även kommunchefen så här. ”- Nu har vi ett viktigt arbete att göra framåt för att återskapa förtroendet för kommunen och kommunens värdegrund; det arbetet börjar i ledningen, säger Gunnel Gyllander.”

Förtroendet

i det här fallet gäller förmodligen inte enbart chefen, utan även ledningen i kommunen. Det kommer förmodligen att komma mera intressanta uttalanden i media om saken i framtiden.
Pudlat i frågan har man gjort, men frågan är om förtroendet för kommunledningen blir något bättre. Det kommer den lilla undersökningen som vi håller på med att visa. Länk. Den ska hålla på till den sista juni.

Chefen i kommunen har sagt upp sig.

Och nu återstår arbetet med att rekrytera en ny. Det kanske inte är det lättaste då kommunen inte har så bra rykte om sig just nu. Sen kan man alltid fundera om han blivit anmodad att säga upp sig? Därför att här infaller även den stora frågan om det ska bli utbetalt lön under uppsägningstiden som han är arbetsbefriad från.

av Admin