Är politiken i Härjedalen

Är politiken i Härjedalen bara ett spel för galleriet? ja det verkar så när det framkommer uppgifter i vägöverlämnandet som säger att kommunledningen fattar egna muntliga beslut.

Detta framkom på ett förrättningsmöte då frågan blev ställd om att det finns väl inget politiskt beslut om att fortgå med vägöverlämnandet efter 1 oktober 2022? Där blev svaret att det finns ett muntligt beslut från kommunledningen om att fortsätta.

Enligt protokollen så gick beslutet ut den 1 oktober 2022 och det finns inget förlängningsbeslut i från kommunfullmäktige på att fortsätta med överlämnandet. Däremot så ska det finnas ett muntligt beslut om att fortgå. Detta ska enligt upplysning vara av kommunledningen. Där finns cirka 90 människor på mötet som hörde uttalandet. Här infaller den stora frågan vilka har gett det muntliga beslutet att gå vidare med detta utan något politiskt beslut vare sig i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige?

Som vi skrivit tidigare så blir saker bara mer och mer besynnerligt i Härjedalens Kommun. Så är politiken i Härjedalen enbart ett spel för galleriet där man gör saker utan politiska beslut?

Detta kommer fram samtidigt som förtroendet för kommunen bland medborgarna redan är på miniminivå på grund av lavettchefen. Och kommunens agerande i frågan om att återinsätta denne i tjänst fast han står åtalad för misshandel.

Men en sak står klart, att i Härjedalen behöver man inte ha kontroll på vad som har beslutats av politiken utan man bara kör vidare i skymundan.

av Admin