Öppet brev till Gunnel Gyllander

Öppet brev till Gunnel Gyllander. 

Som kommunchef så tycker jag att du om någon ska kunna värdegrunden som Härjedalens kommun tagit fram. I värdegrunden står det klart och tydligt att: ”Vår grund är alla människors lika värde. Våra verksamheter ska genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering. Kränkande särbehandling och olika former av diskriminering och trakasserier ska inte förekomma.”Här har du med flera chefer brutit mot flera av kommunens värdegrund.

Vad man kan läsa i tidningen den 29/5 så är denna aktuella chef nu åtalad för misshandel. Där denna aktuella chef också erkänner ofredande. Hur kan du säga att du har fortsatt förtroende för denna chef, då chefen själv nu erkänt ofredande på arbetstid?

Här kan man även läsa att kulturen på arbetsplatsen har denna jargong. Ser man inte ett väldigt stort problem här? Detta upprör inte bara anställda vid kommunen, utan även människor som lever, bor och arbetar här. Även personer som inte har någon som helst koppling till kommunen. Vill du stå som kommunchef rakryggad och berätta att här är de okej att våra chefer misshandlar medarbetare? 

Står du inte för värdegrunden som kommunen har satt upp? Vad har ni gjort för den anställde? 
Man kan också läsa i tidningen 29/5 att den anställde har sagt upp sig och flyttat här ifrån. Hur ser ni på detta? Är de verkligen den anställde som bör säga upp sig? Som kommunchef, HR chef och den aktuella chefen bör ni alla få sparken omedelbart.

Hade detta varit mot en chef, eller vi säger mot dig som kommunchef så skulle det aldrig tagit över 2 månader att ”starta” utredning. Här ser man stor skillnad på människor på ”golvet” och ni lite högre uppsatta. Vart tog människor lika värde vägen? Och vart är jämlikheten?

Öppet brev till Gunnel Gyllander.
Mvh Theres

av Admin