Chefen åtalas

Chefen åtalad. Den chef i kommunen som använde en ”uppfostringslavett” är åtalasdav åklagare för misshandel vid östersunds tingsrätt.

Chefen som slog en anställd blir åtalad nu. Här blir det lite konstigt för Härjedalens Kommun då man valt att återinsätta denne i tjänst efter händelsen. Som har gjort att den utsatte tjänstepersonen slutat sin tjänst och flyttat från Härjedalen. Och nu åtalar åklagaren alltså Chefen för misshandel vid Östersunds tingsrätt.

Nu infaller den stora frågan om hur ska kommunchefen agera nu då åtalet är väckt två arbetsdagar efter chefen återinträtt i tjänst. Kan man pudla i en situation som denna? Blir märkligt på något vis.
Med den mediala uppmärksamhet som detta dragit till sig så är det ett under om någon vill flytta till Härjedalen och ha kommunen som arbetsgivare.

Den utsatte beskriver i TH lite om varför han valde att flytta till kommunen och trivdes bra här.
Men valde att avsluta sin tjänst i kommunen efter dåligt gehör och stöd från kommunen.
Här kan åtminstone denna före detta anställda få lite upprättelse i en rättegång. Problemet för kommunen kvarstår dock om hur man hanterat hela ärendet angående allt detta.
Chefen åtalad. Kan han vara kvar i tjänst efter detta i kommunen?

av Admin