Mycket upprörda känslor i Härjedalen

Mycket upprörda känslor i Härjedalen ute bland befolkningen. Vägåterlämnandet upprör väldigt många. Men där är det lantmäterikostnaden som upprör dom flesta. Där man menar att kommunen som anlitat lantmäteriet ska ta den kostnaden.

Upprörda anställda

Samtidigt så har det varit tidningsrubriker angående en allvarlig incident i form av att en högt uppsatt chef inom kommunen har slagit en anställd tjänsteperson på arbetsplatsen.
Det börjas på skrivas om denna händelse i medier. Där kommunen återinsätter Chefen i tjänst efter en månads avstängning. Samt man stöttade inte tjänstepersonen i ärendet. Man verkar inte ha gjort något alls egentligen innan tjänstepersonen sa upp sig på egen begäran och gjorde en polisanmälan. Då först stängde man av chefen i en månad.

Härjedalens kommunchef går ut i media och förklarar att Chefen skall återinträda i tjänst. Och då börjar övriga medarbetare på arbetsplatsen att ifrågasätta detta då dom mår dåligt av att den attityd som råder på arbetsplatsen med denna chef.

Enligt kommunchefen så ska man inleda någon sort samtal med anställda tjänstepersoner och även Chefen.
Och i medierna börja folk protestera angående detta. Både kommunanställda och invånare i Härjedalen.
Här menar man på att Härjedalens kommuns personalpolitik är konstig. Detta då man inte ser efter sin personal på golvnivå, men på chefsnivå.

Enda uttalandet.

Från kommunens sida så har det enda uttalandet kommit från Kommunchefen, men där denne verkar uttala sig både för kommunledningen och personalen. Samt även från politiker.
Här infaller det konstiga saker då det kommer protester angående chefen tillbakagång i tjänst med protesterna i media. Sedan så har inte en enda politiker uttalat sig i frågan. Inte ens Hr Chefen har yttrat sig ändå är det Hr chefen som har ansvaret personalfrågor.

Det är konstigt att denne inte uttalar sig om ”skämtet” som gjorde att en anställd kände sig tvingad att säga upp sig. Befolkningen i Härjedalen är upprörd då man anser att Kommunen godkänner att en Chef slår en annan person. I skolan så polisanmäler man direkt om en elev kränker eller slår en annan elev.
Gäller inte samma regler i övriga kommunen? För här skulle faktiskt även kommunen gjort en polisanmälan kan man tycka.

En massa fina dokument som reglerar hur man ska jobba finns det i Kommunen.
Varför följer man inte dessa då det inträffar något sånt här då?
Det är nog inte undra på att det blir mycket upprörda känslor i Härjedalen.

För i och med att man nu godkänner att denna chef återgår i tjänst så måste det vara godkänt med mobbing och kränkningar samt med slagsmål inom kommunens övriga verksamheter med. Helt enkelt att ta till våld. Bara man säger att det var ett skämt som blev fel. För enligt dokumenten så skall alla behandlas likadant. Ja ni vet det om allas lika värde och sådana fina dokument som man ska jobba efter. Sen så kan man verkligen ifrågasätta om våld ingår i kategorin skämt!

Så mycket upprörda känslor i Härjedalen.

Samt hur är det med den före detta anställde? Får denne någon hjälp i det här nu när den har slutat i kommunens tjänst?

av Admin