Olika uppfattningar i personalfrågor.

Olika uppfattningar i personalfrågor verkar kommunens kommunchef och anställda inom kommunen ha. Detta om man läser vad som rapporteras både via kommunens hemsida och TH. Länk Artikel TH.

Kommunchefen uttalar sig via media att ”citerar ur TH: – Vi har gjort en bedömning att det finns ett fortsatt förtroende för den här chefen hos kollegor, personal och politiker, säger Gunnel Gyllander, kommunchef i Härjedalen.”

Dagen efter läser man i media att medarbetare är i ”chock” över denne Chefs återkomst till arbetet.
Här verkar kommunchefen samt ordförande i samhällsutvecklingsutskottet ha en helt annan uppfattning än personalen i Härjedalens Kommun.

Samtidigt så har det varit väldigt tystlåtet från alla parter under ärendets gång. Det finna alltid två sidor av myntet. och här har vi inte hört från någon av parterna tidigare. Men nu börjar det framkomma lite från dom som såg händelsen eller incidenten som kommunen beskriver ärendet. Men här verkar det som om det är helt olika uppfattningar om det hela ändå.

Visst har man olika olika uppfattningar, även i personalfrågor men att man talar så dramatiskt olika när man säger att man är överens om detta. Är alla inblandade parter verkligen tillfrågade i om man är överens?
Om man läser olika uttalandena i media så verkar man inte vara det.Samtidig så kan det vara svårt att skriva exakt likadant som man talar sig. Överens om vare sig själva händelsen eller att chefen ska bli återinsatt i tjänst verkar man inte vara helt överens om i alla fall.

av Admin