Från siffror och procent till individer.

Från siffror och procent till individer. Ni vet det där Kolada som som man använder statistik från. Där kan man utläsa väldigt mycket intressant statistik. men statistik är statistik, enbart siffror och procent. Vart tar individen vägen bland allt detta.

Nu ska vi utgå från antalet anställda i Härjedalens Kommun. 1025 stycken var anställda av kommunen 2022. Här fick vi bland annat fram att sjukskrivningarna har stadigt ökat i procent från 5,3 procent 2018 och upp till 8.0 procent 2022. En stadig ökning alltså. Men vart blir individen bland siffrorna? För ett procenttal är bara ett procenttal.

Tänka er att vi tar bort procenten och börjar använda individer med namn i stället.
Kalle, Pelle, Lisa, Anna. Och säger att dom där 8.0 procenten är 82 personer i kommunen, och lyfter fram människan/individen i stället för en siffra.

Individer i stället för siffror och procent.

För man kan fundera om man som anställd inte är mer värd än att bara vara en siffra i någon statistik för administrationen inom arbetsplatsen.

Man ser även att chef/tjänstepersonerna har ökat från 143 personer 2019 till 164 stycken 2022.
En ökning med 14,69 % av chef/tjänstepersoner i kommunen. Eller för att använda riktiga människor så har man anställt 21 stycken Kalle, Lisa, Pelle från 2019 till 2022. Visst förtjänar vi människor att vara mer än siffror och procent på ett kalkylark ändå?

av Admin