Välbesökt kommunfullmäktige

Vad sa politikerna egentligen i debatten i vägöverlämnandet? Här ska vi reda ut lite om vad som faktiskt blev sagt. Om man verkligen analyserar filmen i från fullmäktige den 4 Maj så framkommer det många intressanta fakta angående vägöverlämnandet i Härjedalen. Samtidigt som man kan ställa sig frågan om politikerna har vetskap om hur saker faktiskt blir genomförda efter besluten.

Här blir det lite svårt att veta vart man ska börja, men vi börjar från början och följer debatten tidsmässigt. Det blir förmodligen enklast. Och vi tar det person för person och inte partimässigt.

Debatten inledes av Jan Johansson (SD) som fick lite material visad på skärmen med besluten i ärendet. Där han påpekade att utförande datumet då det ska vara genomfört har passerat och det finns inga nya politiska beslut att fortgå med det hela.

Vad sa politikerna?

Lars-Olov Mattsson (M).

Sedan kom Lars-Olov Mattsson (M) upp och bemötte lite. Och där han han påminner om att det inte var gratis för skattebetalarna då vi betalat detta på skatten tidigare. Och att skogsbolag och turister använde dessa vägar utan att betala för sig. kommunen plogade även vägar där det inte bor någon. Samt han upplyste om att det inte är någon av våra grannkommuner som sköter vägarna men upplägget varierar lite hur man utför detta. Han bemötte även det här med att datumen spelade ingen roll då man fortsätter till man är klar med projektet. Och använder pandemin lite som en ursäkt att det blev försenat.

Och menar att besluten gäller fast man inte hunnit genomföra dom i tid. Han påpekar även att det här ingår i rättviseaspekten då man går från ett orättvist system till ett mindre orättvist system samt att någon absolut rättvisa går inte att få till. Här menar Mattsson även att nu får dom byar som skött sina vägar själva under flera decennier samma villkor som dom byar där kommunen skött vägarna.
Poängterar även att om man kunde så skulle man gladeligen lämna över gator i Sveg och Funäsdalen med om man kunde, om det inte var för juridiska skäl. Samtidigt som det är ändå skattebetalare i Härjedalen som bor i just Sveg och Funäsdalen. Men det blir inte helt rättvist, det får man ha förståelse för.

Olle Larsson (HP).

Poängterar att kommunen har skött vägöverlämnandet väldigt illa men är för att man i Härjedalspartiet är för att ska utföra detta. Samt att kommunens tjänstepersoner kunnat skött det lite bättre så vi hade kunnat ha en annan debatt i stället.

Bengt-Arne Persson (L).

Bemöter Lars-Olov med att nu börjar breven komma från Lantmäteriet och det är först nu som kommunmedlemmarna börjar förstå vilka kostnader detta kommer att bli för dom. Där han även nämner Leksands kommun som startade det här tidigare och där man fort gjort omtag efter omtag för det har inte gått rätt tillväga där heller. Och där man har beslutat om att varje gemensamhets anläggning ska få ett bidrag från Leksands kommun med 40 000. Samt att man kan skriva ett avtal med kommunen att man även fortsättningsvis får snöröjning, sandning, hyvling och dammbindning utan kostnad.

Karin Holmin (VOX Humana).

Anser att allt gick för snabbt när beslutet togs 2019 och efterfrågar en risk och konsekvensanalys i ärendet. Samtidigt så ifrågasätter hon riktigheten i handlingarna som presenterades vid beslutet 2019 då man hade satt en tidsgräns för att genomföra detta beslut. Samtidigt så efterlyser hon pengarna som styret sagt att att det ska bli med överlämnandet . Som ska generera pengar till vård skola och omsorg.
Hittills så vet vi att det enbart har varit kostnader i överlämnandet. Samt att det finns inget beslut om att gå vidare efter den 1/10 2022. Dessutom att det är fullmäktiges beslut som ska följas och där finns det inget beslut om orter och vägöverlämnande efter den 1/10 2022. Samt det finns inget om tätorter. Och vad händer efter 31 Maj 2023 med vägunderhåll? Man måste ta nya beslut i fullmäktige om tidsplanerna inte håller och inte bara fortsätta utan politiska beslut. Det här är ett exempel på hur det inte får gå till i en kommun, det ska vara bättre underlag i ärenden.

Billy Anklew (SD).

Bemöter Lars-Olov lite med att ett projekt är tidsbegränsat och när tiden gått ut måste man ta nya beslut. Nämner även en annan variant av hur man kan göra. Där han nämner Orsa kommun och hur dom har fått till det.

Johan Fredholm (M).

Håller med Bengt-Arne Persson angående att nu kommer pappren från Lantmäteriet.
Och upplyser att på vägen han bor efter så är det 4 fast boende och 114 fritidshusägare som ej skattar i kommunen. Och börjar prata om VA kollektivet. Där han håller med att alla skattebetalarna fått betala för hans väg. Och påpekar att det är till vård skola omsorg skattepengarna ska gå till.
Pratar även att underhållsskulden är stor i kommunen. Vi måste hitta sätt att spara pengar för att kunna sköta våra kommunala åtaganden.

Lars-Olov Mattsson (M).

Säger att man kan krångla till politiken med att ta om beslut som redan är beslutade, med att läsa paragrafer och hålla på. Men nu vet vi alla att vi beslutat att vi ska lämna tillbaka vägarna, det är klart. Det är bara en fråga om i vilken takt man klarar av att göra det. kostnaden kan vi inte göra en kalkyl på då det är Lantmäteriet som sätter andelstalen och kommunen ska vara med och betala enligt denna beräkning på dom vägar som kommunen är delaktig i även fortsättningsvis. Men vi lär oss under tiden så länge processen håller på. Vi har klarat av detta på ett sätt som Leksand inte har gjort och det ska vi vara stolta över.

Margareta Mahmoud-Persson (KD)

I frågasätter besparingen på 4,5 miljoner redan nästa år som Lars-Olov Mattsson försökte poängtera. Lyfter även fram vad kostar det att återlämna vägarna. Hänvisar till en utredning om att själva kostnaden för överlämnandet var 30-40 miljoner i den utredningen. Före beslutet i fullmäktige 2019. Samt att vi vet att sådana här kostnader tenderar att bli dyrare än vad som sagt från början, hur har man kalkylerat med det? Med tiden vi lever i med dom svårare ekonomiska utmaningarna för våra invånare så känns det här som att dom här förrättningarna drabbar enskilda hårt. Det är inte likadant som hos Johan Fredholm att det blir en rättvisa för hans del. Det oroar mig.

Anders Häggkvist (C).

Håller med Lars-Olov att vi är inte först i Sverige utan snarare ibland dom sista att göra det här.
Om det hade funnits möjligheter att kommunen kunde tagit en taxa likt VA och soptunnor. Och om vi hade haft den möjligheten att kunna ta betalt på det sättet så har vi kunnat fortsatt med vägskötsel. Men vi får inte det. Så alternativet är att vi forsätter att använda skatte pengar, som är avsedd att gå till annat.
Erkänner att Centern tagit stryk i denna fråga i valet. I frågasätter lite om hur ska oppositionspartierna finansiär Vård Skola Omsorg.

Christer Nordqvist (S)

Jag är väldigt bekymrad, Socialdemokraterna är bekymrad, majoriteten är bekymrad. Kommunens ekonomi är på väg att raseras. Igår fick vi besked om att vi i år redan beräknas gå minus 13 miljoner. Och här måste vi då hitta sparbeting. Och nästa år blir lika tufft. Det är viktigt att ha en budget i balans för att satsa på Vård Skola Omsorg som är kärnverksamheten. Vi måste ha en ekonomi i balans för att vi ska ha möjligheten att kunna låna till investeringarna i ombyggnad av bland annat skolan i Hede. Vi ser fram emot oppositionens sparförslag för 2023 och budgetförslag inför 2024. Utan nu är det akuta grejer. Vi måste försöka spara 13 miljoner i år. (Reds anmärkning: Är det inte dom styrande partierna som satt budgeten?)

Där lämnar vi debatten. Vad sa politikerna?

Vi lämnar där då det böljade fram och tillbaka på liknande sätt under resterande debatt. Man kom även från ämnet från båda sidor med sidospår och olika bemötanden som inte ingick i debatten om vägöverlämnandet. Men Oppositionen påpekade vad dom tyckte var fel och majoritetens folk bemötte dessa uttalanden på mer eller mindre bra sätt. Men någonstans i allt detta så verkar det framgå att kommunen har skött hela hanteringen dåligt och den kanske kunnat utförts bättre. Och där höll även majoriteten med. Att majoriteten är överens med oppositionen är nog inte helt i sanning överensstämmande. Här har huvuddragen återgetts, man kan se debatten i sin helhet i filmen nedan.

Vad sa politikerna?

Det går att se på detta Youtube klipp med hela debatten.

Hela debatten är 1 timme och 29 minuter.

Här kan du bilda dig en egen uppfattning om vad sa politikerna i debatten.

av Admin