Kolada

Kolada? Ni hör hela tiden hur man hänvisar till kolada. Men vad är kolada? Det är en databas där man kan hämta statistik och jämför med olika andra kommuner i Sverige.
Så här står det på förstasidan.

”Den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner.
Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller drygt 6 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat.”

Här kan man gå in och hämta statistik om det mesta som rör en kommun och jämföra med tidigare år och en massa sådana saker

Navigeringen .

Hur och vart man hittar olika saker kan vara lite rörigt i början på webbplatsen. Men allt finns där.

Här hittar man bland annat att det finns 682 bostäder per 1000 invånare i Härjedalens Kommun.
Och det finns bland annat 942 stycken fritidshus per 1000 invånare. Allt detta får man räkna upp 10 gånger då vi i kommunen har 10 185 invånare. Så här har vi över 9420 fritidshus i Härjedalen. Jämfört med 6820 bostäder till fast boende i kommunen. Sen finns det 5 184 hushåll i Härjedalen. Det innebär att 5 184 hus eller lägenheter är bebodda av medlemmar i kommunen.

Andelen män i Härjedalen är fler än andelen kvinnor. Har varit så dom senaste 4 åren enligt statistiken.
På kolada kan man hitta statistik om det mesta. Och det är det verktygen man ofta hänvisar till åtminstone från kommunalt håll då man pratar procent och siffror.

konstigt nog så finns det ingen statistik över det just aktuella ämnet vägar och underhåll.
Så där verkar det inte rapporteras in saker under den kategorin. Helt tomt i rutorna.

Sjukfrånvaron bland kommunanställda har ökat från 5,3 % 2019 till 8,0 % 2022. Så kommunanställda blir sjukare.

Kolada.se

kolada

Nu har ni fått en liten förklaring till vad kolada är som man ofta hänvisar till. Den är fri för alla att titta och jämföra olika statistiska saker på i Sverige, åtminstone när det gäller kommuner och regioner.
Och det finns även ett nyhetsmail som man kan anmäla sig till.

av Admin