besked innan

Besked innan besluten är giltiga. I Härjedalens Kommun lägger man ut besked om besluten innan besluten har vunnit laga kraft.

Ett beslut i kommunen har inte vunnit laga kraft som det heter innan protokollet är justerat.
Men innan ljudet av klubbslaget i besluten har tystnat så har kommunen lagt ut att förslaget gått igenom.
Detta är fel då protokollen måste bli justerad (Bli godkända) innan besluten här giltiga.

Man kan bland annat inte överklaga ett beslut förrän dom är offentliga på kommunens anslagstavla. Och där kan dom inte hamna förrän dom är godkända. (Justerad). Men för några som sitter med på mötena så verkar det inte spela någon roll om man publicerar besluten innan allt har vunnit laga kraft.

Beskeden som kommunen lägger ut är oftast i positiv mening. Men aldrig något om ärendet fick avslag eller har blivit överklagat. Visserligen slår media oftast upp sådant. Allt detta tillsammans kan göra att du som medborgare kan bli vilseledd av information som kan ändras.

Ett ärende kan överklagas upp till 21 dagar efter protokollen har blivit publicerade på kommunens anslagstavla. Så att gå ut med besluten i förtid kan få en negativ bild, om förvaltningsrätten ändrar beslutet. Då ser det inte så positivt ut för kommunen längre. Man lägger ut saker som kan bli ändrade av T.ex förvaltningsrätten.

Oppositionen har vid ett flertal tillfällen påpekat detta, det är deras roll att göra sådant.
Men ingen förändring verkar ske i det avseendet.

besked innan

Besluten angående ovanstående bilder fattade man på kommunstyrelsemötet den 15 mars.
Efter cirka en timme fanns detta ute (I positiv anda) på Härjedalens kommuns hemsida. Se publiceringsdatumet i bilderna, ekot av klubbslaget hade inte tystnat på mötet.

Upp till en månad.

Besluten i dessa fall är inte giltig förrän man justerat protokollet. Den 24 mars tillkännagav man ärendet på kommunens anslagstavla. 9 dagar efter klubbslaget. Först då hade beslutet vunnit laga kraft. Och efter ytterligare 21 dagar så har överklagandetiden gått ut. Så bara för att klubbslaget har fallit i ett beslut så är det mycket på vägen kan man säga. Så här går en tjänsteperson händelserna i förväg med att meddela besluten från sittande möten. Dom är inte giltig ännu.
Överklagandetiden till förvaltningsrätten på dessa går ut den fredagen den 14 April. Så fram till dess kan det hända saker i ärendena.

Den 16 februari la man ut en positiv nyhet. (Den här är positiv för skolbarnen och föräldrar i Hede).
Skillnaden mellan denna och dom ovanstående är att denna punkt vart direktjusterad för att kunna meddela detta så snabbt som möjligt till berörd anbudsvinnare och medborgarna.

I sin iver att förmedla positiva saker så blir det ändå inte riktigt rätt på något vis.
På Kommunfullmäktige den 4 Maj så hände det igen på Härjedalsförslaget och regler om tomtkö. Kommunfullmäktige var just avslutat när dessa kom ut på på kommunens hemsida, fast beslutet inte vunnit laga kraft med justerat protokoll.

I Härjedalens Kommun lägger man ut besked om besluten innan besluten har vunnit laga kraft med justeringen.

av Admin