Sociala drar in assistenter

Sociala drar in assistenter om handikappad person inte flyttar till särskild boende!
Detta händer faktiskt i Härjedalen. Personen äger sitt hus och det är handikappanpassat efter personens behov. Nu hotar socialförvaltningen i Härjedalen att dra in assistenterna som denne har om inte personen flyttar in på ett LSS boende.

Här försöker kommunen tvinga en person med att denne ska lämna ett snabbt besked i frågan. Sen så faller erbjudandet om LSS boende bort. Det är utpressning som utförs av Socialas chefer. Att du har bara till i morgon på dig att bestämma dig om detta, sen så drar vi in dina assistenter om du bor kvar!

Om det är så att socialförvaltningen utöver denna sorts utpressning för att spara så är kommunen väldigt snett ute och har interna problem. Det är förmodligen inte det sista vi kommer att höra om att Sociala drar in assistenter.

av Admin