förening får bidrag

Blir konstigt när förening får bidrag för att bygga om ett företags hus. Det är förmodligen enbart i Härjedalen detta kan inträffa!

Det beslutades i kommunstyrelsen att en förening får medfinansiering om en ombyggnad av en fastighet. Bidraget var villkorat med att andra bidragsgivare skulle stå för sin del av kostnaderna. Så långt är allt rätt.

Det har i efterhand framkommit att fastigheten som man sökt bidrag för ombyggnation för, inte är ägd av föreningen utan den är ägd av ett bolag. Är det verkligen rätt att kommunen då ska stå för en del av ombyggnationen? Ska inte det bolaget bekosta ombyggnationen då, och inte Härjedalens Kommun till viss del?

När man kontollerar fastighetsbeteckningen via lantmäteriets E-tjänst så får man faktiskt upp ägaren till fastigheten. Och det är mycket riktigt ett Aktiebolag som är registrerad ägare på fastigheten enligt lagfarten och inte föreningen. Men bidraget har kommunstyrelsen klubbat igenom.

Man skulle kunna ifrågasätta om det är korrekt att kommunens bidragspengar till föreningar ska bli använd på detta sättet. För det är ändå medborgarnas skattepengar som används av kommunen. Men vem har gjort fel? Föreningen som sökt detta bidrag? Kommunen som godkänt det utan kontroll om vem som är ägare till fastigheten? Många frågetecken blir det


Men det blir konstigt när en förening får bidrag fast ett företag äger lagfarten till fastigheten.

av Admin