Stadplan

Stadsplan? Den ersatte man 1992 av detaljplanerat område. Så varför försöker kommunen använda sig av något som man ersatte 1992 i vägöverlämnandet? När ärendet presenterades för politiken för beslut 2019 så använde man begreppet detaljplanerat område och kartor över vad som var detaljplanerade områden. Utefter det fattade politikerna beslut om att allt utanför detaljplanerat område skull ingå i överlämnandet.
Men någon gång under resans gång har man börjat använda sig andra premisser om vad man ska använda sig av. Utan politiska beslut om ändringar av dom som fattade det första beslutet i detta ärende.

På kartor från vad som är detaljplanerade områden ingår de flesta större orter i Härjedalen.
Men nu i vägöverlämnandet så ska man helt plötsligt använda någon form av stadsplan, som man tagit fram med hjälp av SCB. Och som härstammar från 60 talet.

Beslutet i kommunfullmäktige gäller att utanför detaljplanerat område ska vägarna överlämnas. Inte enligt en efterkonstruktion av stadsplan från 1960-talet. Genomförandetiden för allt detta löpte även det ut 1 oktober 2022. Efter det finns inget beslut om att fortsätta med överlämnandet från politikerna

Ändå fortsätter

man med överlämnandet av vägarna. Och man ändrar reglerna för hur man ska genomföra detta hela tiden.
Med bland annat försöka använda stadsplan i vissa fall och detaljplanerat område i andra. Allt för att kunna genomföra detta. För frågar man den ena personen så skyller denne på politiken. Frågar man politiken Så vet dom inte mer än att beslutet man fattade 2021-06-22. Efter det så finns det inget förlängningsbeslut.

Så här försöker dom styrande vända och vrida på saker så dom ska kunna genomföra sitt beslut som ej gäller längre och där man använder olika kartor i dom politiska besluten och andra i utförandet av vägöverlämnandet.

stadsplan
Här försöker Härjedalens kommun utnyttja något som försvann 1992 i ett beslut 2019 och 2021.
Allt för att försöka överlämna så stor del av vägarna som möjligt.

När kommunen kontaktar Lantmäteriet och påbörjar en kostnad för dig som medborgare utan din vetskap. Är det jämförbart med att beställa grejor i någon annans namn?

Är det trolöshet mot huvudman, mot dig som kommunmedborgare?

Ett par andra frågor som börjar lyftas fram är även det här med servitut angående vatten och avloppsledningar. Dom är inte livslånga nu för tiden utan tidsbegränsade. Och tiden för utgång börjar närma sig. Vad händer med ansvaret över dessa då avtalen går ut. Blir ansvaret vägägarens?

Ansvaret mot räddningstjänst och hemtjänsten. Vem ansvarar för deras framkomlighet? Det finns så många framtida frågor som ingen besvarar rakt ut idag, utan man bara slingrar sig och skyller på varandra. Men en sak verkar helt klar. Det är att du som enskild (Tilltänkt) vägägare får betala för kostnader som kommunen åstadkommer i sitt anlitande av Lantmäteriet. Många oroliga medborgare säger att dom har inget emot att betala för skötseln av sina vägar, men lantmäterikostnaden borde kommunen stå för, då det är dom som anlitar lantmäteriet från första början.

Kommunfullmäktige 4 Maj kl 10.00 Folkan Sveg.

Då ska det bli en allmänpolitiskt debatt, och där är ämnet just vägöverlämnandet. Punkt 6.
Kommunfullmäktige kan man följa via webbsändningen eller på plats då det är öppet för allmänheten.

av Admin