Allvarlig incident

Allvarlig incident så slår övriga media och Härjedalens Hr avdelning upp det när en tjänsteperson blivit avstängd från sin tjänst efter en allvarlig incident. Och man ska utreda om det inträffat något tidigare.

Här ska man rikta fokus mot kommunen i stället i stället för tjänstepersonerna. För inom kommunen så har man en massa styrdokument och riktlinjer i det mesta. Även uppförandekoder om hur man ska bete sig.
Samt även en nyligt införd visselblåsaren funktion.

På något sätt så verkar inte dessa styrdokument och visselblåsar funktion inte ha fungerat som det är tänkt eftersom det nu har inträffat en incident i Härjedalens Kommun. Samtidigt så är det inte första gången något sånt här har inträffat inom kommunen.
För några år sen så var det en händelse med några politiker och en anställd i kommunen.
Ska ha kostat över ett hundra tusen att utreda den händelsen.

Efter det så har kommunen förändrat styrdokument och infört lite skärpta regler kring kränkning och mobbning. Trots det verkar det inträffa något liknande igen.

Trots skärpta regler så händer det.

Eller är människor mer lättkränkt idag? Eller en kombination av flera saker? Något har inträffat men förmodligen kommer inte allmänheten få reda på vad.
Sen kan man fundera på om Härjedalens kommuns Hr avdelning är rätt instans att utreda det hela.
För i skolan så accepterar man inte något sånt här och då är det automatisk en polisanmälan om eleverna kränker eller mobbar någon. Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier.

Varför tillämpar inte kommun dom reglerna i sina anställningar?
Man låter en opartisk myndighet utreda vad som hänt.

Kommunen har hemlighållit det hela i cirka två månader eftersom händelsen ska ha inträffat redan i februari. Men helt klart så har Härjedalens kommun misslyckats i sitt efterlevande av personalpolicyn.
Samt agerat långsamt i denna händelse. Trots alla fina styrdokument och riktlinjer samt visselblåsarfunktionen som nyligen infördes i kommunen för anställda.

av Admin