vems är ansvaret

Vems är ansvaret när det är hål i botten av en sopcontainer? Kommunen, sopföretaget, eller bostadsägaren? Blir det även en sanitär olägenhet?

Har sett hur sopbilen tömmer denna gång på gång och hälften av soporna ramlar ut genom ett hål i botten. Chaufförerna ser och petar lite på soporna så man kan ställa ner den så det döljs när man ställer ner containern igen. Detta har pågått en längre tid under våren.

Vems är ansvaret

Men vems är ansvaret för att den ska vara hel och inte skapa en sanitär olägenhet?
Samt vem äger containern?

För den ansvarige ägaren så är det förmodligen bara att prata med chaufförerna till sopbilarna så kan dom säkert berätta var den står då dom har uppmärksammat felet under en längre tid. Och försökt föst in soporna så dom kan ställa ner den ovanpå högen som ramlar ut. Så vem bär ansvaret för alla flugorna som vi närboende kommer att få slåss med i sommar då man verkar ignorera att det är hål i botten.

Själva reparation kan inte ta så lång tid med att lägga in en ny plåt i botten och svetsa fast. Borde vara gjort på ett par timmar från att man hämtar den till den skulle vara tillbaka på sin plats.

Sommar och varmt med kommande flugor.

av Admin