Eu krav

Eu krav på 11 timmars dygnsvila. I region J/H börjar man på utreda på hur det nya Eu kravet på dygnsvilan kommer att påverka vården. Detta med att se hur det kommer påverka personalens arbetstider, schemaläggning, möjliga undantag och arbetsbelastning. Men även hur det kommer att påverka verksamhetens produktivitet och effektivitet.

Från 1 oktober 2023 finns ett tydligare krav på 11 timmars dygnsvila för alla medarbetare i vården och övriga verksamheter i kommunen. Bakgrunden är att Sverige fått kritik från EU för att inte följa arbetstidsdirektivet. Och efter dialog med de svenska facken. Kom det krav på skärpning från Bryssel. Vilka konsekvenser får detta för Härjedalen?

Dom här nya bestämmelserna påverkar olika verksamheter på olika sätt och det finns inte en lösning som passar alla. Utan här borde Härjedalens kommun involvera medarbetarna i detta. (MBL förhandlingar).
Det har kommunen varit dålig på tidigare.

Eu krav på 11 timmars dygnsvila.

Detta är inget nytt påfund utan har funnits länge inom yrkestrafiken, och där har det fungerat. Där är det så att om du jobbar över så skjuter man fram tiden när du tidigast kan börja ditt pass nästa dag med lika mycket som du jobbat över. Bara så du har dina 11 timmars dygnsvila. Så varför borde det inte kunna fungera inom vården? Men helt klart är att det kommer bli schemaförändringar och man kommer behöva anställa mer personal. Även att personal blir inkallad med kort varsel på på grund av att någon arbetat övertid dagen före.

Därför här är den stora frågan är om Härjedalens kommun redan har börjat titta över sin personal/schema situation. För att kunna styra upp detta Eu krav som inträder den första oktober 2023.
Kanske det är slut med det så kallade hälsoschemana nu och den dåliga bemanningen?

av Admin