När soldaterna kom till byn.

När soldaterna kom till byn. Det handlar om samövningen med Natotrupper som passerar Härjedalen.
Det sker viss övning av dessa soldater efter förflyttningssträckan ner till södra Sverige för att ingå i försvarsmaktsövningen Aurora 23. Länk försvarsmakten.

När soldaterna kom till byn.

Strax nedanför medborgarhuset i Sveg har Trafikverket anordnat en plats för att trupperna ska kunna öva på överfart av Ljusnan då man simulerar att broarna vid Storön är sprängda. Det har övats överfart av Ljusnan på sjuttiotalet tidigare. Då byggde man en pontonbro över hela Ljusnan. Numera är det Pontonelement man sätter ihop och använder som flottar.

16/4.

Söndagen den 16/4 påbörjade man övning med överfart av Ljusnan i Sveg. Från länet deltar 14:e hemvärnsbataljonen. Detta med att Fältjägargruppens hemvärnssoldater anländer för att förbereda inför överfarten av Ljusnan.
Det rullar en del militärfordon av varierande utseende in till byn och ner till flottningsplatsen.
Enligt försvarsmakten ska 26000 soldater ingå i övningen i södra Sverige. Men här passerar inte alla Härjedalen utan man har flera olika vägar ner till sitt övningsområde. Mycket material går även på tåg till övningsplatserna

När soldaterna kom till byn.

Den 5/4 skrev vi om denna övning. Nu har den kommit in på våra knutar och påverkar våra liv en aning. Länk.
Detta med att det kan bli störningar i trafiken med antalet extra fordon som ska trängas lite med oss Härjedalingar. Många Svegsbor var nyfikna på övningen och beskådade den från olika platser. Men för många pågick den utan vetskap.

Redo för övningen.
Här kommer det att trängas en massa soldater och fordon när övningen börjar.

Lite från förövningarna dom håller på med inför överfarten.

Färjorna försvann med hög hastighet nerför Ljusnan till landstigningsplatsen. Efter några turer så kommer rutinen in, och allt flyter på smidigt.

Några bilder av olika Natofordon.

av Admin