Försvarmakten

Försvarmakten övar i Härjedalen i samband med Natoförflyttning. För att öka Försvarsmaktens militära förmåga genomför man försvarsmaktsövning Aurora 23 mellan den 17 april till 11 maj 2023. Aurora 23 är en övning där samtliga försvarsgrenar och stridskrafter deltar. Och som ökar den samlade förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Försvarsmakten.se

Aurora 23 är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 män och kvinnor kommer att delta. Övningen kommer att vara genomförd i luften, på marken och till sjöss. Förband över hela Sverige kommer vara delaktiga. Men det är framförallt i södra Sverige samt på och runt Gotland som övningen kommer märkas. För att genomföra Aurora 23 kommer övningens deltagare att öva i områden som främst är Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält men även på privat mark. I dessa områden kommer markägare och boende att bli särskilt informerad.

Stökigt.

På grund av dessa truppförflyttningar och övningar så kan det bli lite mera trafik på vägarna genom Härjedalen under dessa dagar. Här får vi ha lite tålamod och visa hänsyn till dom övande soldaterna längs våra vägar av Försvarmakten. Den stora förflyttningen av förband genom Jämtland och Härjedalen sker måndag 17 april och tisdag 18 april 2023 för att ansluta till övningen i södra Sverige meddelar Härjedalens kommun via sin hemsida.

av Admin