Förlossningsvård

Förlossningsvård. Region J/H stärker kvinnors hälsa och förlossningsvård. I Region Jämtland Härjedalen har 19 insatser blivit genomförda under 2022 för att stärka vården. Detta för katt stärka vinnors hälsa inom ramen för en överenskommelse mellan regeringen och SKR. Och därför har Region J/H bland annat öppnat en ny obstetrisk mottagning för att stärka omhändertagandet av gravida. Med oro för minskade fosterrörelser och kvinnor som söker för att få induktionsbedömningar.

Den nya mottagningen innebär en enklare vårdkedja för den gravida kvinnan och en bättre miljö för såväl patienter som personal. Därför här blir det mindre rörigt på en redan trång förlossningsavdelning där det förekommer en allt större mottagningsverksamhet.

Och ett annat fokusområde under 2022 har varit att följa upp de kvinnor som upplevt sin förlossning lågt. Därför skall den förlösande barnmorskan eller enhetschef kontaktar den födande och följer upp besöket.
Detta meddelar Region J/H via sin hemsida angående förlossningsvård.

”Målet är att alla kvinnor ska känna sig trygga och bemötta med respekt av såväl mödrahälsovården som förlossningsvården. Genom att följa upp de kvinnor som skattat sin förlossningsupplevelse lägre får vi oerhört värdefulla inspel som gör att vi kan fortsätta vårt långsiktiga arbete.”

En glädjande rapport för alla havande och blivande mödrar i region Jämtland Härjedalen.
Därför är det kanske en glädjande nyhet för befolkningsökningen i Härjedalen.

av Admin