Drabbad av höga kostnader

Se hur du kan bli drabbad av höga kostnader i vägöverlämnandet i Härjedalen kommun.
Och detta på grund av dålig information i ärendet. Se intervju från SVT.

Hela överlämnandet har som vi skrivit tidigare om bestått av märkliga saker. Detta kan den uppmärksamme se i protokoll och filmer från fullmäktige.
Från fullmäktige, film från 2020. Nu börjar kostnaderna hopa sig för dom drabbade medborgarna.
Enligt rapporter som har blivit gjord av konsulter under 2020, som kostade kommunen 900 000 kronor. Så framgår det att kommunen kan ha lite olika alternativ i stället för att välja det med förrättningar av lantmäteriet.

I överlämnandet

av enskilda vägar kommer många kommunmedborgare bli drabbad av väldigt höga kostnader. Detta för att det verkar vara en prestigesak för en del politiker att fortgå med ärendet fast medborgarna protesterar högljutt om dom felaktiga kostnaderna som dom blivit informerade om tidigare.
Det är en skillnad på att bli upplyst på en totalkostnad på 40-50 tusen och sedan när räkningen från Lantmäteriet kommer så är den på 150 tusen kronor som i inslaget.

Visserligen så tickar lantmäteriets kostnaderna från första minuten. Och det redan från det dom får reda på att vägen ska överlämnas. Och även under informationsmötet man har då man informerar om överlämnandet av vägen tickar kostnaden. ( Tiden som mötet pågår ökar kostnaderna för dig som enskild fastighetsägare). Detta informerar man inte om i ett tidigt skede från kommunens sida.
Det finns även inlämnande av iniativsärenden om att pausa och utreda kostnaderna till kommunstyrelsen. Som kommunstyrelsen tar emot från partier i oppositionen och som man bara låter dom ligga utan att behandla dom.

Men det intressanta med allt detta är att nu börjar dom större medierna på att intressera sig för vägöverlämnandet i Härjedalen. Detta för att nu börjar protesterna sprida sig både i och utanför landskapet. Det kan inte vara bra reklam för Härjedalens Kommun. Ger en negativ bild av Härjedalen.

Visst kan man förstå.

Att kommunen vill lämna över vägarna till folk som nyttjar dom. Men att tvinga och inte lämna korrekt information är inte att föra medborgardialog. (Som faktiskt står med i samarbetsavtalet mellan dom styrande partierna.) Där blir det fel. Och är hela vägöverlämnandet ett sätt att smita undan från den stora underhållsskulden som kommun byggt upp under många år?

Här kan man även läsa konsultutredning som kommunen begärde sommaren 2020. Ni vet den om konsulterna som man diskuterade i kommunfullmäktige den 22 juni 2020.

Dom här två rapporterna borde man nämnt att man begärt och arbetar med i beslutsunderlagen till politikerna i kommunfullmäktige den 22 juni 2020. I stället står man och förnekar att det är två konsulter inblandade i detta. Det är bara en, säger Anders Häggkvist i filmen från det fullmäktige. Filmen går att se här, cirka 15 minuter.
Men här har vi konsultfirma Svefa AB och Svensk beläggningstjänst AB. Här får åtminstone vi det till två konsultfirmor. Hur Häggkvist får det till en är obegripligt, och då var han kommunalråd vid den här tiden. Då borde han verkligen ha vetskap om vad som sker innanför kommunhusets väggar.

Ingenting stämmer med hur Centerns förslag har gått till i verkligheten, snarare tvärtom i allt. Men kan det vara centerns intention att få invånarna att hamna hos kronofogden på grund av den överraskande höga kostnaden som kommer med överlämnandet. För med tanke på hur människors ekonomi är så finns det förmodligen inte reserver för dessa höga summor som kan uppgå till 35 tusen kronor helt överraskande per husägare. Bara för att kommunen har informerat dåligt och fel från början i ärendet.

Rapporten från Svefa AB.

I den här rapporten står det hur det hela skulle ha gått till med dialoger och information. Här kan man läsa och fundera över hur hanteringen har gått till. Under stycket underhållsstandard hänvisar man till Svensk beläggningstjänst. Att dom ska sköta inventeringen av skicket på dessa vägar samt eventuella kostnader för reparation.

Rapporten från Svensk beläggningstjänst AB.

Den är också en offentlig handling som man ska kunna begära ut från kommunen då den är betald med skattemedel. Dyster läsning angående våra vägar och hur man skött om dom. Visserligen så förändras normer över tid, och det som gällde för 30 år sedan är helt fel och annorlunda i dag.

Rapporten innehåller siffror från sommaren 2020 så får man räkna upp dom en hel del. Som i Ytterbergs fall upp till 16 gånger på grund av inflation (Som för övrigt inte är överlämnad och klar ännu). Och lite övriga uppräknande av kostnader som en herre i Ryssland påverkat en del.
Men alla siffror som står i dom är en underhållsskuld som Härjedalens kommun dragit på sig genom åren. Här ska man inte glömma att kommunen har erhållit statsbidrag från trafikverket för att underhålla många av vägarna genom åren. Och vägarna har inte underhållits enligt trafikverkets normer. Eftersom man fått besiktningsanmärkningar på dom. Så vad har kommunen använt pengarna till?

Enligt en kalkyl så ska statsbidragen för dessa vägar under 2019 ha uppgått till Cirka 1,9 miljoner från Trafikverket till kommunen. Säkert indexhöjt från trafikverkets sida efter det. Enligt en privat uppgift (på en förrättad väg som vi jämförde uppgifter på) så ska summan idag vara dubbelt så hög för den bidragsberättigad vägen. Men man kan ändå inte använda bidragen till kostnaderna för förrättningen då dessa pengar måste sparas för snöröjning och sommarunderhåll på vägen. En sak som glöms bort i debatten är just sommarunderhållet. Där man ska underhålla vägarna med grus, hyvling vår och höst samt se till att diken och trummor fyller sin funktion.

Glöms bort.

En sak som glöms bort i debatten är just sommarunderhållet. Där man ska underhålla vägarna med slitlager (Ytskiktets gruslager). Hyvlingen av vägarna vår och höst (En grusväg ska se olika ut på sommaren och vintern i bomberingen som det heter. Sommaren som en limpa så vattnet rinner av och på vinter plattare så man slipper balansera uppe på limpan och för vägen ska vara lättare att ploga och vara slät). Samt se till att diken och trummor fyller sin funktion. Från kommunen sida så lyfter man fram plogning som den stora kostnaden. Sommarunderhållet verkar inte finnas med i olika kalkyler eller planer. Eller som en mindre kostnad. Det är sommarunderhållet som är viktigt för att man ska få en stark och hållbar väg. Även vintertid.

Rättviseaspekten.

Man framhäver ofta rättviseaspekten i vägöverlämnandet. Om varför ska man betala för turisternas stugbyar med kommunala skattepengar, och det kan man hålla med på. Men det man glömmer att nämna i det sammanhanget är att de flesta stugbyar har vägföreningar redan. Likadant som en del invånare sköter sina vägar själv idag. (Med statsbidrag och man lejer en entreprenör att utföra arbetet).
Men man får det att låta som man tar hela kostnaden själv och utför arbetet själva. Så argumenteringen om rättvisa blir inte riktigt rätt då nu del kommuninvånare får ta dom stora förrättningskostnaderna ur egen ficka. Var är rättvisan i allt det?

Kronofogden.

Projektledaren säger i en tv intvju att som privatperson så kan man inte lämna ärenden till kronofogden om någon inte betalar. Under punkt 2och 3 i reportaget. Enligt kronofogdens hemsida vid en snabb sökning så går det alldeles utmärk även som privatperson eller förening.

Tjänstefel?

Brottsbalkens 20 kapitel §1 säger så här om tjänstefel.
”§1 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.”

Här kan man fundera om projektledaren eller kommunen har begått oaktsamhet genom handling. Därför att informerar man inte rätt, så bör det vara oaktsamhet då man inte tagit reda på korrekt fakta kring uppdraget. Men vem är ansvarig för att du ska få korrekt information om uppdraget?

Ärendet har kommunen hanterat fel hela vägen från beslutet om att överlåta vägarna redan från 2019 och framåt.
Detta har vi påvisat genom ett antal skrivelser i ärendet tidigare. Och som nu övriga media även börjat uppfatta.
Men att få styrande partiers representanter att inse faktan om alla fel som har blivit begångna är nog omöjligt på grund av prestigen i ärendet. (Samt samarbetsavtalet). Oavsett vilka, eller hur du som kommuninvånare blir drabbad av vägöverlämnandet.

Tidigare skrivelser vägöverlämnandet 2023.

av Admin