Oroväckande helårsprognos

Oroväckande ekonomisk helårsprognos för 2023 i region Jämtland/Härjedalen.
Detta går regionen ut med och meddelar. Avvikelsen kan bli så mycket som upp till minus 300 miljoner för 2023.

Citerar från regionen. Medelandet.

”Oroväckande ekonomisk helårsprognos för 2023

Efter februari månad beräknas Region Jämtland Härjedalens helårsprognos för 2023 uppgå till -300 miljoner kronor, vilket är en kraftig försämring jämfört med budget. Detta utifrån högre verksamhetskostnader, men även högre kostnader generellt på grund av den kraftigt ökade inflationen.

Bruttokostnaderna till och med februari var 66 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 6,5 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 53 miljoner kronor, motsvarande 11 procent, och kostnad för inhyrd personal har ökat med 7 miljoner kronor och uppgick till 43 miljoner kronor. Kostnaden för läkemedel har ökat med 11 miljoner kronor.

Budget avvikelsen kan alltså bli minus 300 miljoner för 2023.
Detta om man läser rapporten rätt, vara att det kommer in mindre riktade statsbidrag.
Så en felbudgetering av styrande partier när dom la sin budget. Men fel på 300 miljoner. Det är en ganska grov missräkning ändå.

Hur regionen ska täcka kostnaden för underskottet framgår inte ännu. Men är plånboken tom så finns det inget att handla eller betala ut löner med. Så hur ska regionen fylla på plånboken? Höjda avgifter är det troliga svaret på det. Som vanliga människor som utnyttjar något av regionens tjänster får betala.

Kommunen.

Nu är det inte samma styrande partier i Härjedalen och lika pengar i riktade statsbidrag. Men kan dom ha räknat fel på dessa riktade statsbidrag med? Det kommer att visa sig.
Härjedalen ligger i Regionen och kommer förmodligen att drabbas av detta med på något vis. Bara att avvakta och se vad detta bär med sig för invånarna.

av Admin